דיני ירושה וצוואה מוסדרים בחוק הירושה המונהג בישראל מאז שנת 1965. חוק זה מגדיר בין היתר שתי תצורות מרכזיות לצרכי העברת ירושות לאחר פטירה ליורשים:

  1. ירושה על פי דין – תצורה זו מונהגת בכל אותם מקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו כתב צוואה. במקרים אלו, כל רכושו ונכסיו של המנוח מועברים ליורשים על פי דין שביניהם יכולים להימנות: בני הזוג של המנוח, קרובי משפחה של המנוח ו/או המדינה.
  2. ירושה על פי צוואה- חוק הירושה קובע כי כל אדם רשאי לצוות את רכושו ונכסיו ליורש/יורשים בהתאם לרצונו החופשי. כמו כן, החוק מגדיר את אופן עריכת הצוואה וקובע 4 תצורות שונות לעריכת צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדות, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות.

עורך דין לענייני ירושות וצוואות

עו"ד ירושות וצוואות הינו עורך דין העוסק ומתמחה בדיני משפחה ודיני ירושות וצוואות. שירותיו המשפטיים של עורך דין לענייני ירושות וצוואות חולשים על כל ההיבטים הנלווים לתחום דיני ירושות, לרבות, עריכת צוואה נוטריונית, הגשת בקשה להנפקת צו ירושה, הגשת בקשה להנפקת צו קיום ירושה, הגשת התנגדות לצו ירושה, הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, מתן שירותי ייצוג משפטי לצורך ניהול ערכאות משפטיות בתחום ירושות וצוואות, ניהול עיזבונות, ערכית הסכמי חלוקת עיזבון בין מספר יורשים ועוד.

מהי צוואה נוטריונית?

צוואה נוטריונית היא למעשה הצוואה הנפוצה ביותר כיום והיא מבוססת על התקנות המופיעות בחוק הירושה בכל הנוגע לעריכת צוואה בעדות ובכתב. הצוואה הנוטריונית נערכת בפני שני עדים שעל פי חוק אינם יכולים להימנות ברשימת היורשים. צוואה זו מנוסחת על ידי עורך דין המתמחה בדיני ירושות וצוואות והיא מונפקת בשני העתקים, כאשר אחד מהם נשמר במשרדו של עורך דין לדיני משפחה. צוואה זו מיועדת גם ליחידים המעוניינים לצוות את רצונם החופשי בנוגע לזהות יורשיהם בבוא העת וגם לבני זוג המעוניינים לערוך צוואה משותפת במסגרתה הם מורשים את נכסיהם לבן/בת הזוג הנותר בחיים.

מהי צוואה משותפת?

צוואה משותפת היא למעשה צוואה הנערכת על ידי בני זוג (ידועים בציבור או זוגות נשואים) והיא יכולה להיערך באמצעות שני מסמכי צוואה נפרדים הנערכים באותה עת ו/או במסגרת מסמך צוואה אחד משותף. צוואה זו מיועדת בעיקר לבני זוג שלהם ילדים משותפים, כאשר בני הזוג מצווים מראש את זהות יורשיהם ולמעשה מסתמכים אחד על השנייה בכל הנוגע לכך שבבוא העת כאשר אחד מבני הזוג ילך מהעולם, רכושו תועבר לבן/בת הזוג הנותר בחיים וזאת על פי התחייבותו בכתב הצוואה להוריש את הנכסים ליורשים כפי שאילו מופיעים בכתב הצוואה המשותפת.

היוועצות מוקדמת עם עורך דין לענייני צוואות וירושות, תאפשר גם לכם להיחשף למכלול ההיבטים המשפטיים הנדרשים לצרכי עיגון כתב צוואה בהתאם לרצונכם החופשי ובהתאם לתקנות השונות המופיעות בחוק הירושה.

ראה גם: גישור גירושין | אזרחות ישראלית לבן זוג

צוואות וירושות

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית