מטרתו של המדריך פשוטה, לאגד אחת ולתמיד, במקום אחד פשוט נגיש ומסודר, את זכויות עובד שפוטר, כל הדקויות , של החוקים הקשורים והנוגעים לעובד במהלך פיטוריו, וכמובן לאחריהם. מה מותר, מה אסור, במה הזכויות תלויות, ועוד.

חוקי העבודה בישראל השתכללו עם השנים ויצרו מנגנונים אשר מטרתם הגנה על העובד העומד בפני פיטורין, וזאת באמצעות כלים רבים אשר השתכללו עם השנים.

הזכות לשימוע – זכויות עובד שפוטר:

 1. החוק קובע, כי בטרם פיטוריו של עובד, עומדת לזכותו הזכות לקבל את ההזדמנות לשמוע ממקור ראשון, את הטענות כלפיו ואת הסיבה שבגינה נשקל לפטרו. לעובד ישנה הזכות לשטוח בפני המעסיק את טיעוניו ואת הסיבות מדוע על המעסיק להמשיך להעסיקו.
 2. על המעסיק לזמן את העובד, מראש לפגישת השימוע, במסגרת הזימון על המעסיק לעמוד במספר תנאים, על מנת שהשימוע ייחשב כשימוע חוקי:
 • על המעסיק לזמן את העובד בהודעה מראש, ולתת לעובד זמן סביר להתארגן.
 • על המעסיק לפרט מבעוד מועד את הנימוקים המלאים בגינם שוקל המעסיק את הפסקת העסקתו של העובד.
 • על המעסיק לתת לעובד את ההזדמנות האמתית לשטוח את טענותיו כנגד הפיטורין.
 • לעובד ישנה הזכות להביא נציג מטעמו לשימוע (עורך דין מטעמו, או נציג של וועד העובדים, או ההסתדרות).
 1. במידה והמעסיק אינו עומד בתנאים הללו, הרי שהפיטורין בעיקרון אינם חוקיים , והם ניתנים לכאורה לביטול.
 2. בפועל, על פי רוב, בית הדין לעבודה אינו נוהג לכפות החזרת עובד לעבודה ממנה הוא פוטר (בחברות פרטיות, בחברות ציבוריות ומעין ציבוריות בהחלט ניתן להחזיר עובד למשרתו), וזאת מסיבות פרקטיות, נהוג לפסוק הוצאות ופיצויים לטובת העובד על פי גודל המחדל.

זכויות עובד שפוטר

פיצויי פיטורין:

 1. עובד שפוטר לאחר 12 חודשי עבודה, זכאי לקבלת פיצויי פיטורין.
 2. לעתים, זכאי עובד לפיצויי פיטורין גם אם פוטר בסמוך ל- 12 חודשי עבודה , במידה ויוכיח כי הוא פוטר בכדי למנוע תשלום של פיצויי פיטורין.
 3. מאידך גיסא, במידה ויוכיח המעסיק כי העובד עשה פעולות מכוונות בכדי לגרום לפיטוריו, ייתכן שתישלל זכותו של העובד לקבלת פיצויי פיטורין.

ימי חופש, הבראה, ימי חג:

 1. עובד אשר פוטר מעבודתו זכאי לקבל בתלוש המשכורת שלו, את כל הזכויות אשר צבר במהלך עבודתו.
 2. בין היתר, המדובר בימי חופש, ימי הבראה (על פי הוותק), ימי חג.
 3. ימי מחלה שצבר העובד, אינם ניתנים למימוש במעמד של הפסקת העסקה.
 4. עובדת אשר לה וותק של פחות משנה אצל אותו המעסיק, זכאית לחופשת לידה באורך של 14 שבועות בלבד.
 5. מתוך האמור, יהיה ניתן לנצל עד 7 שבועות לפני יום הלידה (על פי שיקול דעתה הבלעדית של האישה בהיריון).

  מי יכול ליהנות מהזכויות המתוארות כאן:

  1. כל עובד בישראל אשר פוטר (לרבות עובדים זרים, לא חוקיים ועוד).
  2. עובד שפוטר בחזקת מתפטר.

גירושין של זוגות מעורבים

עובד שהתפטר מחוסר ברירה (התפטרות בחזקת מפוטר):

 1. ישנם מקרים, בהם אמנם העובד התפטר בעצמו, אולם, על פי הדין, מכירים בהתפטרותו, מבחינות מסוימות, כאילו הוא פוטר. באם התנאים מתמלאים, הרי שהעובד יהיה זכאי במקרים אלו לקבלת פיצויי פיטורין ויתר הזכויות המתוארות במאמר זה.
 2. הסיבות החלקיות בגינן זכאי עובד לקבל את זכויותיו הגם שהתפטר בעצמו (כל הסיבות המתוארות במאמר זה, הינן כפופות לתנאי סף מסוימים):
  • התפטרות בשל בריאות לקויה של זכויות עובד שפוטר או של בן משפחה מדרגה ראשונה.
  • התפטרות בעקבות מעבר דירה (בתנאים מסוימים).
  • התפטרות לצורך טיפול בילד.
  • התפטרות בשל יחס פוגעני ומשפיל.
  • התפטרות עקב הרעת תנאי העסקה.

זכויות עובד שפוטר – דמי אבטלה:

 1. עובד אשר פוטר מעבודתו , זכאי לקבל פיצויי פיטורין על פי קריטריונים מסוימים (מספר חודשי ההעסקה בטרם פיטוריו, ישנן מספר קומבינציות).
 2. עובד זכאי למספר חודשי דמי אבטלה. הנתון משתנה על פי קריטריונים מסוימים, בין היתר, גיל העובד והוותק.

קבלת יעוץ

באם הנך סבור כי מגיעים לך זכויות אשר לא קיבלת, הנך מוזמן לפנות למשרדנו, עוה"ד דן קלדרון בכל שאלה, בכל עניין. נשמח לסייע.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית