זכויות עובדים בחלת

עובד שיצא לחל"ת לתקופה של 30 יום ומעלה עקב התפרצות הקורונה, יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם לא יפוטר.

כדי לממש זכות זו, צריך לפנות לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה, אפשר לעשות את זה דרך אינטרנט. במקרה והעובד חזר לעבוד, חלה חובתו להודיע על כך ללשכת התעסוקה.

אם מעסיק מבקש מעובד לצאת לחל"ת ללא הסכמתו, העובד רשאי להתפטר וזכאי לפיצויי פיטורים.

מה צריך לדעת על חופשה ללא תשלום?

זמן שעובד היה בחופשה ללא תשלום אינו נחשב לוותק (רק אם חל"ת עד 14 ימים בשנת עבודה נכללת בוותק של העובד לצורך חישוב סכום הפיצויים).

אם טרם יצאה לחל"ת עובד היה בחופש מחלה, אם חל"ת נעשה בהסכמה של עובד, חופש מחלה נפסקת. אם מדובר בחופשת מחלה כפויה וארוכה, אי אפשר להוציא עובד לחל"ת עד שיש לו ימי מחלה.

– אם עובד חלה בזמן החל"ת, הוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה.

את מי אסור לפטר במהלך תקופת החל"ת?

אסור למעסיק לפטר עובד בחופשה ללא תשלום אם העובד:

  • נמצא בחופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר מכן (כולל חופשת אב או עובדים בהליכי אימוץ)
  • נמצא בחופשת מחלה
  • במהלך שירות מילואים ותוך 30 יום מתום סיום השירות
  • עובד שעובר טיפול בפוריות
  • עובדות השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות (כולל 90 ימים לאחר סיום היעדרותן)

במקרים לעיל, ניתן לפטר עובד רק אם קיבל היתר מראש ממשרד העבודה.

שינוי תנאי העבודה לאחר החזרה מחל"ת

אם לאחר שחזר מהחופשה ללא תשלום, המעביד מזמין את העובד לחזור לעבודה בתנאים שונים, מה לעשות?

ראשית, יש לציין כי ללא הסכמת העובד, המעסיק אינו יכול לשנות את תנאי העבודה

במקרה ששינויים בתנאי העבודה מובילים להידרדרות משמעותית בתנאי העבודה, על העובד לציין זאת בפני המעסיק בכתב, אם לאחר מכן לא חלו שינויים, העובד רשאי להתפטר לקבל פיצויים אם הוא עבד לפחות שנה.

פיטורים אחרי חל"ת

אם בסיום החל"ת המעסיק מחליט שלא לקלוט בחזרה את העובד לעבודה ולפטר אותו, הוא צריך לעשות הכול כדין

  • עליו לזמן את העובד לשימוע – מעסיק צריך להודיע לעובד בכתב על כך, לא יאוחר מ- 48 שעות מראש
  • הודעה מוקדמת – כאשר מעסיק מחליט לפטר את העובד, הוא חייב לתת לו הודעה מוקדמת בכתב תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק של העבודה. המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא.
  • מעסיק חייב לשלם לעובד את כל התשלומים המגיעים לו (חופשה לא מנוצלת, דמי אבראה, פיצויים).

פיטורים ייחשבו שלא כדין ללא אמצעים אלה ובמצב הזה, עובד יכול להיות זכאי לקבלת פיצוי ממעסיק. במקרה שבו זכאי עובד לפיצויי פיטורין, על המעסיק לשלם אותן בתוך זמן סביר.

עושי לעניין אותך: עורך דין דיני עבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית