למשרדנו פנתה אישה יהודיי עם אזרחית ישראלית, אשר עלתה לישראל בשנת 2001 מכוח חוק השבות. בשנת 2009, לאחר שהלקוחה הסדירה את כל העניין מול משרד הפנים אזרחות ישראלית לבן זוג. לאחר שהייה בת שנה בישראל ובהתאם לנוהלי משרד הפנים ניגשו בני הזוג למשרד הפנים להאריך את אשרתו. אולם לתדהמתם הרבה, בקשתם סורבה בו במקום בטענה כי האישה קיבלה את מעמדה בישראל על בסיס מסמכים כוזבים-קרי זייפה מסמכים בעת הסדרת עלייתה לישראל, כך לכאורה. בני המשפחה נאלצו לעבור מסכת השפלות והתעללויות מצד הרשויות. לשם הדוגמה, יצוין כי לבית המשפחה הגיעו באמצע הלילה שוטרי הגירה בכדי לעצור את הבעל ולגרשו מישראל. עם פניית המשפחה למשרדנו הצלחנו למנוע את המעצר וכן את הגירוש, לאחר מכן התחלנו לפעול מול משרד הפנים לבירור העניין וכן על מנת להסדיר אזרחות ישראלית לבן זוג.

לאחר התנהלות ארוכה מול כל הערכאות של משרד הפנים ומשרד המשפטים, בחודש יוני 2013, משרדנו הגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים. לאחר מספר דיונים בפני בית המשפט, במהלכם הפרקליטות עמדה על עמדתה ולא הייתה מוכנה להתפשר. בית המשפט קיבל את עמדתנו, אישר מתן אזרחות ישראלית לבן זוג של תושב ארעי, אסר על המדינה להעלות בעתיד כל טענה כנגד האזרחית הישראלית (בגין זיוף מסמכים) וכן הטיל על המדינה קנס כספי גבוה בסך של 20,000 ₪ על התנהלותה.

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית