פיטורין שלא כדין הוא מושג כללי, אשר מטרתו לתת מענה הולם לפיטורין של עובד, אשר נעשו באופן בלתי הולם, מסיבות בלתי לגיטימיות על ידי המעסיק.

אמצעי זה, נועד למעשה לתת כלי הגנה נוסף לעובד כנגד המעסיק במקרים מסוימים אשר פותחו במהלך השנים באמצעות פסיקות בתי הדין לעבודה השונים הפזורים בארץ.

מהם פיטורין שלא כדין:

פיטורין שלא כדין הם פיטורין אשר סיבתם הינה סיבה בלתי לגיטימית על פי הדין, לדוגמא, פיטורין לפני שנה של העסקה, שייעודם למנוע תשלום פיצויי פיטורין הינם פיטורין שלא כדין. פיטורין מטעמים פוליטיים הם פיטורין שלא כדין, פיטורין בשל תלונה מוצדקת על תנאי העסקה לא הוגנים הם פיטורין שלא כדין, ועוד כהנה וכהנה.

לפי פיטורין, על המעסיק לפרוס בפני העובד את הסיבות אשר הובילו אותו למחשבה על פיטוריו, עליו לאפשר לעובד לטעון את טענותיו מהצד השני, ועליו לשקול בכובד ראש את החלטתו לאור טיעוניו של העובד. על הליך הפיטורין להיות שקוף בהיר ונהיר לכל ובעיקר לעובד, עליו לדעת את הסיבה האמיתית אשר הובילה לפיטורין על כל המשתמע. רק בכדי לסבר את האוזן, יצוין, כי הסתרת השיקולים האמיתיים לפיטורין מאת העובד, הם לכשעצמם עלולים להוות עילה לפיטורין שלא כדין.

מהן המשמעויות של פיטורין שלא כדין:

כאשר מוכיח עובד כי פיטוריו נעשו שלא כדין, הוא יכול להיות זכאי לקבלת פיצוי מאת המעסיק, ולעתים מסוימות אף לבטל את הפיטורין ובכך לקבל את משרתו מחדש. הפיצוי יכול לנוע בין כמה אלפי שקלים, ולעתים להגיע לסכומים נכבדים למדי של כמה עשרות אלפי שקלים במקרים אחרים.

הלנת פיצויי פיטורין

במקרה שבו זכאי עובד לפיצויי פיטורין מכל סיבה שהיא, על המעסיק לשלם אותן בתוך זמן סביר, לא עשה כן המעסיק, יהיה זכאי העובד להלנת פיצויי פיטורין, המדובר בקנס על המעסיק אשר יכול להגיע לאחוז נכבד מסך פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה | פיטורי עובדת בהריון

פיטורין שלא כדין

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית