רוב רובם של העובדים במדינת ישראל, הם עובדים שכירים, ככאלה , הם זכאים להרבה הגנות וזכויות בדין. במהלך השנים, נוצרו מנגנונים רבים שנועדו לשפר את תנאי ההעסקה של העובדים השכירים בישראל. האמור נוגע בעיקר לשני רבדים עיקריים, האחד, להפוך תלוש שכר לברור יותר ושקוף יותר, השני, להנגיש את המידע על זכויותיהם הרבות. מדריך קצר זה נועד לתת מספר נקודות עיקריות בנוגע לזכויות העיקריות של העובדים, ידיעה על הזכויות המגיעות לעובד היא השלב הראשון בדרך לשמירה על הזכויות ולקבלתם בפועל.

תלוש שכר, חייב להכיל בתוכו מספר פריטים מהותיים:

ימי חופש – תלוש שכר

כחלק מ- תלוש שכר, ישנו "יומן" המחשב את ימי החופש המגיעים לעובד, בקיזוז ימי החופש בהם העובד השתמש. יש לשים לב, שבכל תלוש שכר מתווסף מספר מסוים של ימי החופש, בכפוף להסכם ההעסקה של אותו עובד.

פנסיה

בתלוש השכר, ישנו סעיף פנסיה, אשר אמור לפרט איזה סכום מפריש המעסיק לטובת קופת הפנסיה של העובד.

העברת קופת הפנסיה לקופה חדשה

לעובד ישנה זכות להעביר את הפנסיה שלו לכל קופה שימצא לנכון, אין שום חובה על העובד לעבוד עם הקופה שהמעסיק רושם אותו אליה, זכותו של העובד לקבוע להיכן להפקיד את הפנסיה שלו.

תשלום פנסיה ממתי?

במידה והעובד מתחיל מקום עבודה חדש, ויש ברשותו כבר קופת פנסיה ממקום עבודה קודם, עליו להודיע למעסיק, ועל המעסיק להעביר תשלום לקופת הפנסיה מהחודש הראשון לעבודה.

ימי הבראה

לכל עובד מגיעים כחמישה ימי הבראה מדי שנה (בכפוף לדין). פירוט אודות תשלום ימי ההבראה מפורט בתלוש השכר גם כן.

תשלום על שעת עבודה

 

נסיעות

בכל תלוש שכר יש להיות רכיב "נסיעות".

שעות עבודה

כל עובד שעתי, זכאי לפירוט השעות אותם עבד בתלוש השכר החודשי, בנוסף, על המעסיק לפרט שעות 100%, שעות נוספות וכיוצ"ב.

הסכם העסקה

כל עובד צריך לקבל לידיו הסכם העסקה מהמעסיק , המפרט את תנאי העסקתו של העובד. יש להשוות בין תנאי ההעסקה בהסכם, לבין התנאים שבאים לידי ביטוי עם תלוש שכר.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית