כל מה שחשוב וצריך לדעת על בדיקת אבהות בישראל בשורות הבאות…

בדיקת אבהות היא למעשה בדיקת DNA באמצעותה ניתן להוכיח האם קיים ו/או לא קיים קשר גנטי בין אב לילדיו. בדיקה זו נערכת בישראל בעיקר במקרים בהם קיים צורך משפטי להוכחת תביעת אהבות.

מהי תביעת אבהות?

תביעת אבהות הינה אמצעי משפטי באמצעותו ניתן להוכיח האם קיים /ואו לא קיים קשר גנטי בין אב לילדיו. תביעת האהבות יכולה להיות מוגשת לבית המשפט גם מטעם אם הילד המבקשת להוכיח את הקשר ו/או אי הקשר הביולוגי בין אדם מסוים לילדיה וגם לאב המעוניין להוכיח זאת. תביעת האהבות מוגשת לבית המשפט והיא מקבלת תקפות משפטית רק לאחר קיומה של בדיקת אבהות על פי צו בית משפט.

המקרים בהם בית המשפט נדרש להנפיק צו לבדיקת אהבות כוללים את כלל המקרים בהם קיימת חובת הוכחה מצד התובע זאת (אם הילד או האב), לרבות המקרים הבאים:

  • מקרים בהם אם לילד (מחוץ לנישואין) מעוניינת להוכיח את הקשר הגנטי בין הילד לבין אדם שעל פי טענתה הינו אביו הביולוגי של הילד- במקרים אלו, במידה וימצא קשר גנטי בין אותו אדם לילד, האדם הנבדק יהיה מחויב להכיר בילד ולשאת בחובות השונות הקבועות בחוק.
  • מקרים בהם אדם מסוים טוען כי הילד אינו שלו
  • מקרים בהם קיים צורך בהוכחה משפטית כי קיים קשר משפחתי בין אחים מסוימים
  • מקרים בהם הילד נולד במסגרת הליכי פונדקאות בחו"ל ולצורך רישומו של הילד האב נדרש לעבור בדיקת אבהות

חשוב לדעת:

בדיקת אהבות הנערכת ללא צו בית משפט לצורך ביצועה איננה קבילה בבית המשפט לצורך הוכחת קשר גנטי בין האב לילד במסגרת תביעת אהבות.

בדיקת אבהות בישראל

על פי חוק מידע גנטי –התשס"א 2000, כל בדיקת אהבות שמטרתה הוכחת קשר ו/או אי קשר בדבר קשרי משפחה, חייבת להיערך על פי צו בית משפט לענייני משפחה ו/או צו בית דין רבני מוסמך. הבדיקה עצמה מיושמת באמצעות נטילת סמנים גנטיים, כאשר מכל נבדק נלקחת דגימה מרירית הלחי בחלל הפה ובאמצעות דגימה זו מופק DNA המסייע להוכחת הקשר ו/או אי הקשר הגנטי בין הנבדקים. על פי החוק, הבדיקה חייבת להיעשות אך ורק במעבדות ביולוגיות המוסמכות לצורך כך על ידי משרד הבריאות, כאשר התשלום עבור הבדיקה חל על מבקש הבדיקה (האדם המגיש תביעת אבהות לבית המשפט) ועלותה נקבעת בהתאם למספר הנבדקים, אופי הדגימה והתעריפים הקבועים במחירון אותו מנפיק משרד הבריאות.

מכיוון שהשלכות ממצאי הבדיקה עלולים להשפיע בצורה ניכרת על הסכמי גירושין בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש, מזונות ילדים, משמורת ילדים וכדומה, תוצאות הבדיקה נמסרות אך ורק לידי בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני אשר הורה על הצו לבדיקת האהבות. על פי חוק, חל איסור מוחלט בהעברת המידע וממצאי הבדיקה לידיהם של הנבדקים ו/או עורכי דינם או כל אדם אחר מטעמם.

בדומה לכל היבט משפטי הנלווה להליכי פירוד ו/או גירושין בין בני זוג נשואים ו/או ידועים בציבור, גם הליך הגשת תביעת אהבות ודרישה לקיומה של בדיקת אהבות, חייב להיעשות באמצעות עורך דין גירושין העוסק ומתמחה בנושא.

ראה גם: בדיקת אבהות

תביעת אבהות

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית