מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף בקשה לחיים משותפים עם אזרחית ישראלית. לאחר כל הדחיות הללו (חלקן אף באמצעות פסקי דין שדרשו את עזיבתו המיידית), הגיע הלקוח למשרדנו, ובאמתחתו זוגיות חדשה עם אזרחית ישראלית נוספת. כאשר מוגשת בקשה שכזו, על הרשות לקיים לצדדים ריאיון במסגרתו שואלים את שני בני הזוג מספר רב של שאלות מפתיעות , ומשווים בין התשובות של בני הזוג בכדי לבדוק האם ישנה התאמה. בני הזוג עברו ריאיון בלשכת משרד הפנים, תשובותיהם היו מתחת לכל ביקורת. כאשר משרד הפנים נדרש לתת תשובה, בקשתם של בני הזוג נדחתה על הסף, הן בשל הריאיון הכושל, הן בשל עברו המנהלי העשיר והבעייתי של המבקש.

פסק דין ומאזניים

העתירה המנהלתית, טענות משפטיות:

לאור האמור, ולאור דחיית הערר בעניינם, משרדנו הגיש עתירה מנהלתית לבית המשפט המחוזי שבחיפה. במסגרת העתירה, נטען בין היתר, כי לריאיון שנערך לבני הזוג אין כל תוקף משפטי בשל כשלים מהותיים בקיומו, בין היתר בשפה שבה נערך לבני הזוג הריאיון.

כמו כן, נטען כי הזכות של אזרח ישראלי לחיות לצד בחיר/ת ליבו , הינה זכות מהותית וכי אין לשלול את הזכות הזו בקלות. על כן, אין לתת משקל נרחב לעברו המנהלי של העותר.

נטען עוד, כי במידה ומשרד הפנים חושד כי מדובר בקשר פיקטיבי, הרי שישנם אמצעים נוספים בהם היה ניתן לבדוק זאת, אמצעים שמשרד הפנים נמנע מלהשתמש בהם, עובדה זו צריכה לעמוד כנגדה של הרשות.

לבסוף, נטען, כי יש לבחון את הזוגיות של בני הזוג באמצעות מבחן סובייקטיבי, כלומר האם בני הזוג רואים עצמם כזוג לכל דבר ועניין. במידה ומדובר בזוג חרדי (לדוגמא) אין לבחון אותם ב"משקפיים" חילוניות, בהחלט ייתכן שבני הזוג נפגשו אפילו רק פעם אחת לפני חתונתם ועדיין מדובר בקשר אותנטי לכל דבר ועניין.

פסק הדין:

בית המשפט הנכבד קיבל את טענותינו, הכריע בעד בני הזוג ופסק כי על משרד הפנים לקבל לידם את בקשת הצדדים, לערוך לבני הזוג ריאיון חדש, ולבחון את המקרה שלהם באופן אובייקטיבי וללא דעה קדומה.

משרד עורכי הדין קלדרון – קניז'בסקי מתמחה בדין המנהלי מזה שנים רבות, פסק דין זה, מתווסף לתיקים רבים בהם הסיכויים נראו אפסיים ומשרדנו הצליח להפוך את התוצאה המשפטית לשביעות רצונם המלאה של לקוחותינו.

ראה גם: בדיקת אבהות | תהליך הסכם ממון

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית