מדינת ישראל של המאה ה-21 היא לא המדינה של המאה הקודמת. ברבות השנים ועם תנודות דמוגרפיות שונות, הגיעו לא מעט תושבים זרים להשתקע במדינת ישראל. העובדים הזרים, הממלאים בהמוניהם את ענפי הסיעוד, החקלאות וענף הבניה הביאו להשלכות הנוגעות לאופי העבודה בישראל וכן למרקם החברתי שהשתנה.

עקב הגעתם לארץ של מאות אלפי עובדים זרים בשני העשורים האחרונים, החלו נרקמים באופן טבעי קשרי ידידות עם אזרחים ישראליים, קשרים שחלקם התפתחו גם למערכות יחסים רומנטיות – בין אזרחי ישראל לבין עובדים זרים, שחלקם מצויים בארץ ללא אשרות מתאימות. מה אומר המחוקק על מצב זה ומהו ההליך הנדרש מצד בני הזוג כדי לכונן קשר חוקי?

מעמד זהה לבני זוג על פי זכות השיבה

על פי חוק השבות שנחקק בשנת תש"י – 1950, כל מי שהלאום שלו הוא יהודי זכאי להשתקע במדינת ישראל. החוק אינו נוגע לבני לאום אחרים ולא לאזרחים זרים, למעט במקרים מסוימים, כמו זה שנחקק לאחר מכן, בשנת 1970. על פי סעיף 4א לחוק השבות, גם קרובים של יהודי זכאים לאותן הזכויות המוענקות ליהודי הזכאי להן מתוקף חוק השבות. כך למשל, בן או בת זוג של יהודי או יהודיה זכאים לזכויות הללו. השופטת עדנה הראל הזכירה כמה סיבות לתיקון החוק הזה, אחת מהן היא: "איחוד משפחות והגשמת הזכות לחיי משפחה משותפים" – גם כשמדובר בנישואי תערובת.

מה אומר חוק קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין?

סעיפים 5-8 לחוק האזרחות מגדירים את מעמדו של מי שמעוניין להיות אזרח ישראלי. אך בעוד שסעיף 5(א) לחוק האזרחות נוגע להסתייגויות החלות על אזרח זר – כמו למשל העובדה שהוא חייב לשהות בארץ לפחות 3 שנים לפני שמגיש את הבקשה לאזרוח או ידיעת השפה העברית ועוד, סעיף 7 מוסיף על החוק הזה ומסייג אותו, בקובעו כי אם אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי והשני לא – יכול זר הנישא לישראלי לקבל אזרחות ישראלית בהליך מסודר. זאת אומרת – גם אם הוא לא עומד בתנאים שמעמיד סעיף 5(א).

מהות ההליך

כדי לקבל אזרחות ומעמד חוקי כבן / בת זוג של אזרח ישראלי, חייב השוהה הזר לעבור תהליך מוסדר ולאפשר בכך את נישואיו לישראלי יהודי. ההליך כולל פניה מסודרת למשרד הפנים, מילוי טפסים שונים ומגוונים וכן הוכחות למהות הקשר. כל עוד הוכיחו בני הזוג את אמיתות מערכת היחסים שלהם, כל עוד מדובר בבגיר המתעניין עבור קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין וכן עברו לפחות ארבע וחצי שנים מיום תחילת התהליך – יכולים בני הזוג להתחיל בהליך מוסדר, ולקוות שבסופו יינתן לבן או בת הזוג שאינם אזרחי ישראל, אזרחות מן המניין. בסופו של דבר, שר הפנים הוא המחליט הבלעדי והסופי בנושא.

קבלת מעמד של אזרח עקב נישואין, גם אם נעשו בחו"ל במסגרת נישואין אזרחיים, הוא הליך המחייב פניה לערכאות מסודרות.

עשוי לעניין אותך: קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית