פיטורי עובדת בהריון

המחוקק הישראלי עשה ועודנו עושה פעולות רבות על מנת להגן על פיטורי נשים בהריון, זאת באמצעות חקיקה נרחבת ומתקדמת ביחס לשיטות משפט נוספות בעולם, ובאמצעות תקנות ופסיקה אשר ייעודה מתן סנקציות כבדות למעסיק אשר ינסה להפלות ו/או לפגוע בזכויות הנשים המצויות בהריון בכל מיני אופנים.

אחת הזכויות הראשונות אשר זכו להגנה מכוח חיקוקים אלו, היא הזכות שלא להיות מפוטרת בעת ההיריון. הרציונל העומד מאחורי חיקוק זה, היא למנוע מצב בו העובדת תאבד את עבודתה אך ורק בשל העובדה שהיא מצויה בהריון, עת ינסה מעסיקה להיפטר ממנה ובכך להימנע מלתת את הזכויות המגיעות לאישה בהריון ולאחרי לידה על פי דין (יימסר בהרחבה במאמר נפרד).

התנאים עבור פיטורי עובדת בהריון על מנת לזכות בהגנה מכוח החוק:

נקודת הפתיחה היא, שמעסיק לא יכול לפטר עובדת בהריון אלא בתנאים מסוימים ומיוחדים הקבועים בחוק ובתקנות הנלוות לו, להלן התנאים:

  • באם עובדת במקום עבודתה פחות משישה חודשים.
  • באם עובדת במקום עבודתה למעלה משישה חודשים, נדרש המעסיק להגיש בקשה מיוחדת לשר הכלכלה בבקשה לאשר את הפיטורין, בה הוא יידרש להוכיח כי פיטורי עובדת בהריון אינם קשורים ולו בקשר חלקי לעובדת היותה של העובדת בהריון.

האמור רלוונטי גם עבור פיטורי עובדת בהריון המועסקת במסגרת חברת כוח אדם, במידה והיא עובדת למעלה משישה חודשים.

 

מהי הפרוצדורה שעל המעסיק לנקוט לצורך פיטורי נשים בהריון?

מעסיק המעוניין לפטר עובדת המצויה בהריון, נדרש לפנות למשרד הכלכלה בבקשה לקבלת היתר לפטר עובדת בהריון. בבקשתו של המעסיק, עליו לפרט ולהוכיח את סיבת הפיטורין ולהראות כי ישנה סיבה לגיטימית אשר אינה קשורה לא במישרין ולא בעקיפין בעובדת העובדת בהריון.

על משרד הכלכלה והשר להגן על זכויותיה של העובדת בהריון, לבחון לעומקה של הבקשה את המניע האמתי המנחה את המעסיק בבואו לפטר עובדת במקרים הללו.

מה קורה אם המעסיק מפטר למרות האמור בחוק את העובדת במהלך הריונה?

במקרה בו עובדת בהריון פוטרה מעבודתה ללא מתן היתר כאמור, על העובדת להגיש תלונה כנגד מעסיקה למשרד הכלכלה, כמו גם תביעה לבית הדין האזורי לעבודה השוכן באזור בו מתנהלת עבודתה של העובדת.

במסגרת תביעת העובדת, עליה לדרוש (בנוסף לכל הזכויות המגיעות לכל עובד בעת פיטוריו), פיצויים מוגדלים, פיצוי בגין עגמת נפש, שכר עבודה מיום הפיטורין עד ליום הלידה בפועל ועוד.

רכיבים אלו, יכולים להתחיל בסך של עשרות אלפי שקלים, ולהגיע לסכומים של עד מאות אלפי שקלים.

חשוב לדעת כי פיטורי עובדת בהריון ללא היתר מהווים עבירה פלילית

המגמה השוררת בבתי הדין האזוריים לעבודה, ובבית הדין הארצי לעבודה הינה להחמיר בהענשת מעסיקים סוררים הפועלים בצורה רשלנית של פיטורי נשים בהריון, הבאים לפגוע בנשים בהריון תוך רמיסת זכויותיהן, ורמיסת החוק. מעסיק שכזה, ייאלץ להיפרד מכספים רבים למען יראו וייראו מעסיקים נוספים בטרם יעברו על החוק ויפגעו שלא כדין בזכויותיה של פיטורי עובדת בהריון.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית