יש לא מעט חוקים וכללים החלים על מעביד, במטרה לכונן מערכת יחסים מקצועית מוצלחת. גם אם מעסיק מחליט לסיים את יחסיו המקצועיים עם העובד ומעוניין לפטר אותו, החוק קובע כי אסור לו לעשות זאת בטרם תינתן לו הזדמנות להגיב על הפיטורים ועל הכוונה לערוך אותם. כל עובד זכאי לשימוע – אך כיצד הוא מתבצע בפועל?

שלבי עריכת שימוע לעובד

כדי שהליך השימוע יתבצע באופן הטוב ביותר, חייבים לערוך אותו במלואו ולהקפיד על כמה שלבים חשובים:

עריכת שימוע – הודעה מראש

בטרם עריכת השימוע עצמו, חובתו של המעביד היא להודיע לעובד על עריכת שימוע ולשתף אותו בנושא שלשמו הם מתכנסים – מהי עילת הפיטורים? היכן יתקיים השימוע? ומתי?

הודעה מראש לא יכולה להיות מן השפה ולחוץ, אלא היא שלב קריטי המאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולהכין את תגובתו לטענות שמועלות.

נימוקי הפיטורין

המעביד חייב לעגן את הפיטורים בהסברים מנומקים. הוא לא יכול להישען על סיבות כלליות, אלא חייב לאזכר מקרים שקרו ויצרו תשתית ליצירת הפיטורים. המקרים הללו חייבים להיות מפורטים כמה שיותר, תוך פירוט המקרה, מתי התרחש ועוד. המעביד מחויב להציג בפני העובד את הממצאים המשמשים ראיה כנגדו.

גורם מוסמך

בעת עריכת שימוע, הצגת הטענות על ידי המעביד חייבת להיות בנוכחות מייצגת של גורם מוסמך שאין לו נגיעה אישית במקרה ואין לו אינטרס לכאן או לכאן. גורם זה חייב להיות בעל הסמכה לקבל החלטות לגבי העובד.

ייצוג העובד

לעובד ניתנת הזכות המלאה לייצג את עצמו על ידי גורם מוסמך במטרה להגן על עצמו. כך למשל, מתאפשר לו לערוך חקירה במידה ובמהלך עריכת שימוע הוסיף המעביד עדים נוספים. ייצוג העובד יכול להיות על ידי עורך דין, נציג ועד עובדים אם קיים וכל גורם מוסמך אחר.

 

עריכת שימוע לפני פיטורין של עובד

ניהול פרוטוקול

מהלך השימוע, הדברים שנאמרו בו והמסמכים המצורפים חייבים להיות מתועדים בכתב ולהימסר בהעתק לעובד. חשוב לדעת כי במידה ולא יכתב הפרוטוקול, הדבר עשוי לפסול את השימוע באופן חוקי ולהוות פגם מהותי בתהליך עצמו. הסיבה לכך היא כי בהיעדר גיבוי כתוב למה שנאמר בשימוע – בית המשפט לא יכול להכריע האם ההליך נעשה באופן חוקי על פי הכללים או לא.

תום לב

המעביד מחויב להקשיב לעובד בתום לב ולאפשר לו להביע את טענותיו באופן המלא. על אף שהשימוע נעשה לאחר שהמעביד קיבל החלטה אודות גורלו של העובד – הפתיחות שאיתה יבוא לפגישה היא זו שעשויה להפוך את "גזר הדין" של העובד, וייתכן והמעביד בעצמו יופתע מהטענות שיושמעו על ידי העובד בתגובה לטענותיו שלו.

מטרתו העיקרית של השימוע היא להעניק לעובד את ההזדמנות להגן על עצמו עם עורך דין לדיני עבודה ולהגיב על הטענות שמופנות כלפיו. הליך תקין מאפשר זאת באופן המלא.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית