עריכת הסכם התקשרות בין עובד למעביד נועדה כדי להסדיר בכתב את כלל הזכויות והחובות שלהם אחד כלפי השני, את תנאי ההעסקה ואת אופי העבודה. מהי חשיבות עריכת ההסכם, מה הוא כולל ואילו סוגי חוזי עבודה ישנם?

חשיבות עריכת הסכם התקשרות

עריכת הסכם התקשרות היא אמנם לא חיוב מצד החוק בישראל, אך כיוון שהיא משרתת מטרות חשובות וכינון יחסים תקינים בין העובד למעביד, ישנה חשיבות לערוך אותה. חוזה העבודה מגדיר את אופי היחסים בין העובד למעביד, ובסופו של דבר עשוי למנוע מחלוקות עתידיות במקרה של אי הבנה.

הודעה בדבר תנאי ההעסקה

יחד עם זאת, על אף שאין חיוב על עריכת חוזה עבודה מצד החוק, ישנו חיוב חוקי בישראל לנסח הודעה בכתב הנמסרת לעובד, ובה מפורטים תנאי העסקתו. בתוך כך, יקבעו בהודעה תנאי השכר, היקף המשרה ותקופת העבודה, שעות העבודה, הגדרת התפקיד, ימי מנוחה, חופשה ומחלה, תנאים סוציאליים ועוד. את ההודעה הזו על המעביד לספק תוך 30 יום ממועד תחילת ההעסקה.

מה כולל חוזה עבודה?

חוזה עבודה שנערך אצל עורך דין דיני עבודה מכיל בתוכו את התנאים המסוימים שנקבעו עם העובד המסוים ומסגרת ההעסקה המסוימת, יש סוגים שונים של חוזים ונוסחים. יחד עם זאת, ישנם כמה פרטים שימצאו כמעט בכל חוזי ההעסקה, כמו למשל שם העובד ומספר הזהות שלו, שם החברה, מספר העסק, הגדרת התפקיד והשכר וכן הזכויות הנלוות, כפי שפורט לעיל במסגרת ההודעה הניתנת לעובד.

סוגי חוזה עבודה

בישראל ישנם שלושה סוגים של חוזי עבודה בולטים. לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות עבור שני הצדדים, והוא שונה במהותו מהשאר:

חוזה לתקופה בלתי מוגבלת

סוג החוזה הזה מאפיין את מרבית סוגי העבודה בישראל. בחוזה יוזכרו תנאי ההעסקה, זכויות העובד וחובותיו, ואין בו תאריכים מוגדרים (מלבד תאריך תחילת ההעסקה, כמובן). במילים אחרות, סיום ההעסקה לא יקבע על פי החוזה, אלא על ידי מתן פיטורים מצד המעביד או התפטרות מצד העובד. את החוזה ניתן "לרענן" ולשנות מדי פעם, בין אם מדובר בשינויים ספציפיים שנערכו בין העובד למעביד ובין אם ההסכם מעוגן בהסכם קיבוצי כזה או אחר.

הסכם התקשרות במקום העבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית