בחודשים האחרונים כולם מדברים על התאגיד ועל רשות השידור, מראש הממשלה ועד לאחרון הח"כים. כולם מדברים על כך שכואב הלב לראות את "העובדים המסורים" של רשות השידור נשלחים לביתם חסרי כל, כיצד יתפרנסו? כיצד יוכלו לכלכל את ביתם לאחר שירות ציבורי כה ארוך שנים.

במאמר זה, אתייחס לזכויות העבודה של כל הנוגעים בדבר, מבלי לחוות דעה מקצועית על עצם הקמת התאגיד אל מול רשות השידור.

מה קורה כאשר חברה מתפרקת וקמה תחתיה חברה חדשה:

ישנן סיטואציות רבות בהן המעסיקים מוחלפים, אולם בפועל העובד נותר בדיוק באותה עבודה לעתים אף באותו מקום ממש.

אמנה מעט מן הסיטואציות:

  • חברה שנרכשת על ידי חברה אחרת ונטמעת בתוך החברה הרוכשת.
  • חברה שבעליה מפרקים אותה, ומקימים תחתיה חברה חדשה שהיא העתק של החברה שזה עתה פורקה (אותם בעלים).
  • חברת כח אדם, שהוחלפה, כאשר העובדים נותרו באותו מקום עבודה.

כל אחד מהמקרים המנויים לעיל, מקנה לעובד זכויות אשר ביכולתו לדרוש בהתאם לסיטואציה המשפטית הרלוונטית. בין הזכויות, מגיעים לעובד פיצויי פיטורין מהחברה "הישנה". אולם, בחלק הארי של המקרים, ישנה בעיה, בחברה הישנה אין כסף לשלם את הזכויות המגיעות לעובדים. מה עושים במקרה שכזה ?

הפסיקה קובעת, ואף הרחיבה עם השנים, שבמקרים מסוימים יהיה רשאי העובד לדרוש את זכויותיו הן מהחברה הישנה, הן מהחברה החדשה, לבטח כאשר מדובר במקרה שמדובר באותם בעלים, או במעין אותם בעלים (קרובי משפחה וכיוצ"ב).

זה בנוסף, למלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות בדין, בין היתר, פנסיה, גמל, ימי חופש, הבראה ועוד.

ומה לגבי עובדי רשות השידור?

עובדי רשות השידור, מתחלקים למספר קבוצות עיקריות:

העובדים שנקלטו בתאגיד

  • עובדי רשות השידור, בחלקם הלא מבוטל, יעברו לעבוד בתאגיד החדש. עובדים אלה , יזכו לקבל את זכויותיהם מרשות השידור הישנה, לצד משכורת ותנאים חדשים מהתאגיד החדש, הגם שייתכן ששכרם ייפגע ממה שהורגלו במסגרת רשות השידור.

העובדים שלא ייקלטו בתאגיד

  • מדובר על קבוצה של כמה מאות עובדים. העובדים הללו יקבלו (על פי הפרסומים) את כל התנאים המגיעים להם על פי דין , לרבות פיצויי פיטורין וכיוצ"ב. בנוסף, יקבלו העובדים "פיצויים מוגדלים" ותנאים מועדפים (על פי ההסכם עם הסתדרות העובדים המייצגת אותם).

סיכום:

סיכומו של עניין, שוק העבודה אינו מבטיח וודאות תעסוקתית לעובדים. בכל רגע עלול עסק להיקלע לקשיים, להחליט על פיטורי עובדים ואף להגיע לידי סגירה ופירוק.

בהתחשב באמור לעיל, מצבם של עובדי רשות השידור טוב יותר משמעותית מעובד מן המניין, מכל הבחינות הכלכליות. זה אף פעם לא נעים כאשר נמצאים לפתע ללא עבודה באמצע החיים, אך לעתים המציאות חזקה יותר.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

לוגו רשות השידור

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית