מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת? מה קורה לזכויות הרבות אותן צברו העובדים לאורך השנים? האם הכל אבד לעד?

כאשר חברה נכנסת להליך פירוק, העובדים מוצאים עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית, הם למעשה איבדו את מקור פרנסתם, לעתים קרובות העובד לא קיבל את שכרו מזה מספר חודשים שקדמו לפירוק, כל הזכויות אותן צבר העובד לאורך שנות עבודתו בחברה הלך לטמיון, העתיד נראה עגום.

חוק, אשר צפה מקרים מעין אלו, והגן על זכויות העובדים בהליך של פירוק חברה. כאשר חברה הולכת להליך של פירוק, יכול העובד להגיש תביעת חוב למפרק החברה, על תביעת החוב לכלול את מלוא הזכויות המגיעות לעובד מהמעסיק, לרבות ימי חופש, פנסיה, פיצויי פיטורין, שכר בסיס ועוד ועוד. לאחר קבלת תביעת החוב, על המפרק לאשרה, כך שהעובד ייכנס לשורת הנושים של החברה, אולם, בחלק הארי של המקרים, לחברה שהגיעה למצב שכזה, אין אפשרות לפרוע את חובותיה, וגם במידה וישנם נכסים כאלה ואחרים, הרי שאלה לרוב ימצאו את דרכם לנושים שדאגו להבטיח את עצמם מבעוד מועד, הבנקים, מס הכנסה, מע"מ ועוד. כך שבסופו של יום, לא נותר דבר לעובד.

אז מה ניתן לעשות?

לעובד ישנה האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי בדרישה לקבלת זכויותיו, המדובר בחלק הארי של הזכויות המגיעות לו על פי דין, בין היתר שכר בסיס, ימי חופש, ימי הבראה, פנסיה וגמל , ימי הודעה מוקדמת , פיצויי פיטורין ועוד. המוסד לביטוח לאומי יבחן את התביעה, יאשרה, ויעביר את הסכומים המגיעים ישירות לחשבון הבנק של העובד.

מה קורה כאשר ישנו חוב של חברה לעובד או טרם הליך פירוק?

במקרה שבו חברה לא שילמה לעובד את משכורתו, לעובד ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה ככל הנושים. במקרה כזה, ככל שהחברה לא תשלים את חובותיה לעובד, יורה בית המשפט על פירוק החברה ובכך יתחיל אותו הליך כפי שמתואר במאמר זה בהרחבה.

דיון לפני החלטה בנושא פירוק חברה

דיון בנושא פירוק חברה

 

מהם תנאי הזכאות?

על מנת שהועבד יהיה זכאי לקבל את זכויותיו מהמוסד לביטוח הלאומי, עליו לעמוד במספר תנאי סף:

  • על החברה להיות בהליך של פירוק וכינוס נכסים.
  • על העובד להגיש תביעת חוב בהליך הפירוק.
  • על המפרק ובית המשפט לאשר את תביעת החוב של העובד.
  • על העובד להגיש תביעה למימוש זכויותיו מהמוסד לביטוח לאומי.
  • על המוסד לביטוח לאומי לאשר את תביעתו של העובד.

מי זכאי לקבל את זכויותיו?

כל עובד אשר עומד בתנאים המתוארים בתנאים המצוינים מעלה, זכאי לקבל את זכויותיו מהמוסד לביטוח לאומי במקרה של פירוק חברה. על העובד לצרף את המסמכים הבאים לתביעתו:

  • 3 תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.
  • מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת גמל בתאריך הפסקת עבודתו.
  • אסמכתאות לרצף בעבודה.
  • אישור מהבנק או המחאה מבוטלת – מקור, לאימות פרטי בעלי החשבון.

מהם היתרונות של משרד קלדרון קניז'בסקי בכל הקשור לפירוק חברות?

משרד עורכי הדין קלדרון קניז'בסקי, עוסק בזכויות עובדים בכלל , ובפירוק חברות באופן פרט, מזה שנים רבות. ניסיון המשרד בתחום זה והצלחותיו מדברות בעד עצמן. משרדנו חרט על דגלו דאגה לעובדים והבאת מלוא זכויותיהם עד לשקל האחרון, זאת מכוח החוק והצדק.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית