מהו חוק יחסי ממון בין בני זוג? מהו הסכם ממון ומה הוא כולל? על כך ועוד בכתבה שלפניכם.

חוק יחסי ממון בין בני זוג המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1973 הינו חוק המיועד לצרכי הסדרת אופן חלוקת הרכוש המשותף לבני הזוג במקרים של פירוד, גירושין או פטירה של אחד מהם. חוק זה חל על כלל הזוגות שמועד נישואיהם הינו מיום ה-1/1/1974 ובנוסף הוא חל גם על בני זוג ידועים בציבור.

חוק זה קובע כי אופן הסדרת הרכוש במקרה של פירוד, גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג, תעשה על פי הסדר איזון משאבים במסגרתו כלל הרכוש המשותף לבני הזוג יחולק שווה ושווה ביניהם. כפועל יוצא מכך, בני זוג הנשואים זה לזאת ו/או בני זוג הידועים בציבור, המעוניינים להסדיר את אופן חלוקת הרכוש ביניהם באופן השונה מזה הקבוע בחוק יחסי ממון, נדרשים לעשות זאת באמצעות עריכת הסכם ממון.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הסכם בעל תקופת משפטית שמטרתו הסדרת יחסי הממון והרכוש האישי והמשותף לכל אחד מבני הזוג. הסכם משפטי זה מבטל למעשה את ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג והוא יכול להיערך גם על ידי בני זוג הנשואים זה לזאת וגם לזוגות ידועים בציבור. בנוסף, עריכת הסכמי ממון מתאפשרת גם לזוגות בני אותו המין וגם לזוגות נוספים המקיימים מסגרות חיים משותפות אשר אינן בהכרח מסגרת חיי נישואין.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון המהווה מסמך בעל תקופת משפטית הינו הסכם המיועד לצרכי הסדרת הזכויות הממוניות של כל אחד ואחת מבני הזוג במקרה של פירוד, גירושין או פטירה של אחד/אחת מהם ולכן הוא חייב להיערך על ידי עורך דין דיני משפחה המתמחה בעריכת הסכמי ממון.

סעיפי ההסכם עוסקים בין היתר בהגדרת הרכוש האישי והמשותף לבני הזוג, אופן חלוקתו והזכויות המשפטיות של כל אחד ואחת מהם לגביו. חשוב לציין ולהבהיר שרכוש זה בדומה לרכוש המוגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג מתייחס לכלל הנכסים העומדים לרשות בני הזוג ביחד ולחוד, לרבות, נכסי נדל"ן (דירות, מבנים וכו), רכבים, כספי חסכונות והשקעה, כספים המנוהלים בחשבונות בנק פרטיים ו/או משותפים, זכויות סוציאליות, זכויות יוצרים, נכסי קריירה ומוניטין ועוד.

מה זה הסכם ממון ומתי נדרש

בני זוג בתהליך חתימה של הסכם ממון

מטרתו של ההסכם ומה הוא כולל?

מטרתו של הסכם זה לפני הכול להגן על כול אחד מבני הזוג בנפרד, וליצור סיטואציה שבה יהיה תאום ציפיות ברור ומדויק מכול מערכת היחסים של בני הזוג. לא רק בעלי מעמד או אנשי הון נזקקים להסכמי ממון. ישנם כאלה שמתחילים את חיי הנישואים או הזוגיות כשאין להם רכוש ורק חשבון מבנק ותו לא. אבל, הסכם ממון הוא הסכם שצופה את פני העתיד וכול מה שצפוי לבוא, לכן גם במקרה עדין לא צברנו רכוש, חשוב לקבוע הסדרים לגבי הרכוש שאולי נצבור בעתיד. חשוב לציין האישור להסכם יינתן על ידי בית המשפט בלבד.

האם רצוי לערוך הסכם ממון כזה לפני הנישואין?

מומלץ לערוך את ההסכמים השונים ע"י עו"ד דיני משפחה בעל הכשרה בגישור וניסיון מוכח במשא ומתן מורכבים אשר מבין ויודע את רגישות הדבר בטרם נישאתם כיוון שהסכם זה יוצר ודאות לגבי חיי השותפות הכלכלית העתידית, ולא מכניס את הזוג לחששות לגבי מצבים באם ירצו להיפרד ויישארו עם מעט מהרכוש או הכסף שעמלו עליו בחיי הנישואין. להבדיל מהמחשבה המוטעית שהסכם ממון בכוחו להפיח את הרומנטיקה, נהפוך הוא, כיום חוזה בין בני זוג גם נכלל כמהלך רומנטי ונבון ביותר שזוג יכול לזמן לעצמו, בתקופה שיש הרבה גירושים ופרידות, הוא לחלוטין מפיג את המתח והחשש מקרבנותיה הכלכליות של הפרידה ומרגע שנחתם הוא מעניק לזוג מקום לעסוק בזוגיות שלהם ובתכנון עתידם המשותף שיקבע את חלוקת הרכוש בין בני הזוג וגם את מזונות הילדים.

דברים שחשוב לדעת על הסכם ממון

זוג המבקש לעגן את הזכויות הכספיות של כל אחד מהם ובכך להגן על הרכוש האישי העומד לרשות כל אחד מהם, רשאי לעשות כן באמצעות עריכת הסכם ממון. תוקפו של הסכם זה איננו מוגבל בזמן והוא מקבל תקופת משפטית אך ורק במידה ובני הזוג מחליטים על פקיעת הקשר הזוגי ביניהם במסגרת הליכי פירוד או גירושין ו/או במקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר מן העולם.

סעיפי ההסכם מותאמים באופן ספציפי לכל זוג וזוג והם מנוסחים ונערכים על ידי עורך דין לדיני משפחה המתמחה בדיני חוזים בכלל ובעריכת הסכמי ממון בפרט. את ההסכם ניתן לערוך לאורך כל תקופת קיומו של הקשר הזוגי בין בני הזוג והוא מחייב את הסכמת שני הצדדים לצורך עריכתו. הסכמי ממון הנערכים בין בני זוג נשוי נועדו בעיקר למנוע מבני הזוג התדיינות משפטית מורכבת בנוגע להסדרת הרכוש המשותף להם במקרים של פירוד. במקביל, הסכם ממון הנערך בין בני זוג ידועים בציבור הינו הסכם שמעבר להסגרת אופן חלוקת הרכוש במקרים של פירוד, נועד אף להסדרת הקשר ביניהם באופן רשמי וזאת מכיוון שהסכם מעין זה מהווה אסמכתא משפטית המקנה לבני הזוג הידוע בציבור, ליהנות מזכויות שונות כגון: זכויות בעניין קצבת שאירים במקרים של פטירת אחד מבני הזוג, זכויות מוניציפליות בעניין רישום ילדים למסגרות חינוך והנחות בארנונה, זכויות סוציאליות מטעם המוסד לביטוח לאומי ועוד.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית