זכות הטיעון וזכותו של העובד להגן על עצמו היא זכות יסוד חוקתית במדינת ישראל. אחד המקומות בהם באה הזכות הזו לידי ביטוי היא לקראת מעמד של פיטורין והפסקת יחסי עובד מעביד. על פי החוק, מחויב כל מעביד לערוך שימוע שמטרתו היא להעניק לעובד את האפשרות להגן על עצמו ולתת לו את היכולת להתכונן לקראת ההליך. כיצד מתבצע השימוע בפועל? מהו הליך השימוע?

שלביו של הליך שימוע כדין

הודעה מראש – הזמנה לשימוע

בשלב הראשון, על המעביד להגיש לעובד הודעה בכתב המתריעה מראש אודות קיומו של השימוע. ההזמנה לשימוע חייבת לכלול בתוכה את המקום והמועד בו יתקיים שימוע כדין, וכן כלל המסמכים והמידע הנוגעים לשיקוליו של המעביד בבואו לפטר את העובד. מטרתה של ההודעה מראש היא לאפשר לעובד להתכונן כראוי לשימוע ולהכין את טענות הנגד שלו. כדי שהוא אכן יספיק לעשות כן, חשוב להתריע אודות קיום השימוע מראש.

אופן ביצוע השימוע

במהלך השימוע, יושמעו כנגד העובד טענות המוכיחות, לדעתו של המעביד, כי עליהם לסיים את יחסי העבודה ביניהם. בין השאר, יוצגו מסמכים, תיאורי מקרה, דו"חות חקירה אם נעשו וכל חומר אחר שתומך בטענותיו של המעביד. המעביד יכול ללוות את הליך השימוע על ידי גורם מוסמך ונטול פניות שיש לו סמכות להחליט לגבי העובד.

חשוב להדגיש כי ההוכחות הניתנות על ידי המעביד במהלך שימוע כדין, חייבות להיות מנומקות מעל לכל ספק. המעביד לא יכול להסתפק בסיבות ערטילאיות שהובילו אותו להחלטת הפיטורים, אלא הוא חייב לעגן את דבריו, כאמור, בסיפורי מקרה, דו"חות ומקרים נוספים המצדיקים את פיטורי העובד, לטענתו.

הגנת העובד

בתום השמעת הדברים על ידי המעסיק, יוכל העובד להגן על עצמו ולהציג את טענותיו, אם יש לו, כנגד המידע שהציג המעביד וההוכחות שיש לו כנגדו. על המעביד לגלות אורך רוח, סבלנות והקשבה ללא פניות ועם כמה שיותר פתיחות, על מנת שהליך השימוע יאפשר את מטרתו הראשונית – הזדמנות של העובד להגן על עצמו. כמו כן, העובד רשאי להיות מיוצג וללוות את ההליך על ידי בן משפחה, עורך דין דיני עבודה או נציג ועד עובדים, אם יש בארגון בו הוא עובד.

ערכית שימוע כדין במקום העבודה

כתיבת פרוטוקול

על מנת להבטיח את תקינות ההליך, הוא חייב להיות מגובה בכתב בצורת פרוטוקול מלא המתעד את כל מה שהתרחש במהלך שימוע כדין – הדברים שנאמרו בו על ידי המעביד, העובד והגורמים המייצגים אותם. על הפרוטוקול להימסר בעותק לעובד. במידה והליך השימוע לא יתועד בכתב – יהיה זה פגם מהותי במהלך כולו והדבר עשוי לפסול את תקינות השימוע באופן חוקי, כיוון שלבית המשפט אין במה להיתלות כדי להבין מה התרחש במהלכו.

כדי לכונן מערכת בריאה גם בסיום יחסי עובד-מעביד וכדי להעניק לעובד את ההזדמנות להגן על עצמו ולנסות להפוך את ההחלטה שהתקבלה כנגדו – חייבים לערוך שימוע על פי כל הכללים הדרושים.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית