כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום פלילי על העסקת עובדת זרה כאופר (מטפלת ילדים) בניגוד לחוק ובניגוד לאשרה שניתנה לנתינה הזרה עת נכנסה לישראל. לאחר קבלת ולמידת כל חומר החקירה שהיה קשור לתיק, התבררו מספר ליקויים והתנהלות פסולה

נימוקים בעת הגשת כתב האישום

שנעשתה ע"י נציגי המדינה בזמן חקירת האירוע עצמו וכן הנימוקים עליהם התבססה המדינה בעת הגשת כתב האישום. בדיון הראשון שהתקיים בתיק, כפרנו בהאשמות וכן ביקשנו מבית הדין לדחות את הדיון וזאת בכדי שנוכל למצות את כל ההליכים בניסיון לבטל את כתב האישום ולהסתפק בקנס מנהלי מוקטן. למען הסר ספר יצוין, כי ההליך בו עסקינן, הנו הליך פלילי לכל דבר ועניין והרשעה בו – משמעותה רישום פלילי (ללא קלון) במרשם המשטרתי.

לגופו של עניין: לאחר בדיקה של התיק ע"י משרדנו וע"י ניהול נכון של ההליך הכולל דיונים בבית הדין (חקירות עדים וכו') – השופט המליץ לתביעה לשקול לבטל את כתב האישום ולהסתפק בקנס מנהלי קטן בהרבה.

לאור הליקויים וההתנהלות הפסולה של נציגי המדינה שהתגלו ע"י משרדנו וכן לאור המלצת השופט, התביעה חזרה בה מכתב האישום והטילה על הלקוחה קנס סמלי ביותר של 5,000 ₪ בלבד.

ראה גם: אשרת עבודה לעובדים זרים | פיטורין שלא כדין

כתב אישום על העסקת עובד זר

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית