זוג ידוע בציבור בישראל הינו זוג הבוחר לקיים מסגרת חיים משותפת מבלי להינשא זו לזה וזאת במידה ומערכת היחסים ביניהם מקיימת שני תנאים עיקריים, האחד, בני הזוג מקיימים מסגרת חיי אישות כבעל ואישה, והשני, בני הזוג מנהלים משק בית משותף.

ידועים בציבור קריטריונים

התנאי הראשון להגדרת מעמדם של זוגות ידועים בציבור הוא למעשה פועל יוצא של מערכת היחסים הנרקמת בין בני הזוג, כאשר התנאי השני נועד לבחון השלכות משפטיות כאלו ואחרות הקשורות למסגרת החיים המשותפת אותה מקיימים בני הזוג.

כיום, מעמדו המשפטי של זוג ידוע בציבור בישראל משתווה ברובו למעמדו המשפטי של בני זוג הנשואים זה לזו באופן רשמי וזאת הודות ללמעלה מ-20 חוקים שונים אשר חוקקו לאורך השנים האחרונות, כאשר כל אחד מהם  נועד לצרכי הסדרת מעמדם המשפטי והחברתי של הזוגות הידועים בציבור.

יחד עם זאת, הסדרה רשמית של בני זוג ידוע בציבור מתאפשרת באמצעות עריכת הסכמי ממון המיועדים לצרכי הסדרת מכלול ענייני הרכוש, הנכסים והכספים העומדים לרשותו של כל אחד ואחת מבני הזוג הידוע בציבור. על פי חוק יחסי ממון המונהג בישראל מאז שנת 1973 (ובהתאם לתיקוניו השונים לאורך השנים), כל זוג ידוע בציבור רשאי לערוך הסכם ממון הזהה בתכניו ואופיו להסכמי הממון הנערכים בין בני זוג נשואים. הסכם זה ממתייחס בין היתר להיבטי השלכת השיתוף בין ידועים בציבור חלוקת רכוש במקרים של פירוד ו/או פטירה של אחד מבני הזוג. כמו כן, ההסכם מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה ובכך למעשה ההסכם מגדיר (הלכה למעשה) את מעמדם המשפטי של בני הזוג הידועים בציבור ומאפשר להם ליהנות ממגוון רחב של זכויות המשתוות ברובן לזכויות העומדות לבני זוג נשואים בישראל.

חשוב לדעת:

מעמדם המשפטי של זוגות ידועים בציבור מקנה לילדיהם (המשותפים ו/או משותפים למחצה) זכויות שוות ערך לזכויותיהם של ילדים הנולדים לבני זוג נשואים.

במקרה של פירוד, השלכות ההכרה בידועה בציבור זהות להשלכות הנלוות להליכי גירושין בקרב בני זוג, כאשר הידועה בציבור תהא זכאית למזונות הידועים בשם מזונות משקמים לתקופה קצובה. דמי מזונות אלו נועדו לסייע לידועה בציבור ברמה הכלכלית לאחר פירוד מבן זוגה והם ניתנים בכל אותם מקרים בהם ניתן להוכיח כי הידועה בציבור הייתה תלויה כלכלית בבן זוגה לאורך תקופת חייהם המשותפים.

עורך דין ידועים בציבור

עו"ד ידועים בציבור הינו עורך דין העוסק ומתמחה בדיני משפחה. שירותיו המשפטיים של עורך דין ידועים בציבור נועדו בין היתר לצרכי מימוש מלוא הזכויות העומדות לרשותו של הזוג הידוע בציבור ולצרכי הסדרת מעמדם המשפטי הנדרש לצורך מימוש הזכויות. כמו כן, שירותיו של עורך הדין ידועים בציבור עוסקים בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג ידועים בציבור ו/או עריכת הסכמי חוזה אחרים היכולים לסייע בהכרה במעמדם המשפטי כבני זוג ידוע בציבור.

ראה גם: הסכם ממון | בדיקת אבהות

ידועים בציבור

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית