במדינת ישראל מונהג חוק יחסי ממון בין בני זוג שמטרתו הסדרת אופן חלוקת הרכוש המשותף לבני הזוג במקרים של פירוד, גירושין או פטירה של אחד מהם. עיקרי החוק קובעים כי אופן חלוקת רכוש בין בני זוג ייעשה באופן שווה באמצעות מה שמכונה בשפה המשפטית: איזון משאבים, כאשר החלוקה השוויונית של הרכוש מתייחסת לכלל הרכוש המשותף אותו צבר הזוג לאורך תקופת קיומה של מסגרת החיים המשותפת. לצורך העניין, הגדרת הרכוש כוללת את כל הנכסים המשותפים לבני הזוג, החל מדירות, רכבים ונכסים פיזיים אחרים, דרך כספי חשבונות בנק, כספי חסכונות, אופציות, מניות וכדומה ועד לזכויות סוציאליות, קרנות פנסיה, נכסי קריירה וכדומה.

בני זוג המעוניינים להסדר את נושא ממונם המשותף שלא במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג, רשאים לעשות זאת באמצעות עריכת הסכם ממון שסעיפיו השונים מסדירים את כל נושא אופן חלוקת הרכוש המשותף להם בעת פירוד, גירושין או פטירה של אחד מהם. חלוקת רכוש ללא הסכם ממון תחייב את בני הזוג לחלק את רכושם המשותף שווה בשווה.

חלוקת רכוש ידועים בציבור

חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על כל הזוגות בישראל שמועד נישואיהם הינו מיום הראשון לינואר 1974 ואילך ועל כל הזוגות הידועים בציבור המקיימים מסגרת חיים משותפת שלא בדרך נישואין. כפועל יוצא מכך, חלוקת הרכוש המשותף של בני זוג ידועים בציבור תעשה אף היא בהתאם לתקנות המופיעות בחוק ותחייב אותם לחלוקה שווה של כלל הרכוש המשותף אותו הם צברו יחדיו לאורך תקופת היותם זוג ידוע בציבור, וזאת למעט מקרים בהם בני הזוג ערכו ביניהם הסכם ממון לבני זוג ידועים בציבור המסדיר מחדש את נושא אופן חלוקת ממונם המשותף בעת פירוד.

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש בגירושין דירה

פירוק שיתוף מקרקעין במסגרת הליך גירושין יכול להיעשות בהתאם לאחת משתי החלופות הבאות:

  1. חלוקה בעין- דירת המגורים השייכת במשותף לבני הזוג הגרוש תחולק שווה בשווה בין בני הזוג (בהתאם לשווייה בשוק הנדל"ן), כאשר כל צד ימשיך להיות הבעלים של מחצית מהדירה.
  2. חלוקה במכירה- דירת המגורים המשותפת לזוג הגרוש מוצעת למכירה ובני הזוג מתחלקים ברווחים ממכירת הדירה וזאת לאחר כיסוי הוצאות משכנתא, הוצאות משפטיות, הוצאות תיווך וכדומה.

חלוקת רכוש ללא צוואה

על פי חוק הירושה המונהג במדינת ישראל, רכושו של אדם הנפטר מן העולם בטרם עריכת צוואה, מועבר ליורשיו על פי דין. יורשים אלו יכולים להיות בני הזוג של המנוח, קרובי משפחתו של המנוח ו/או המדינה במקרים בהם למנוח אין קרובים או בן/בת זוג. חוק הירושה קובע אף את סדר הקדימות של היורשים.

חלוקת רכוש ללא הסכם ממון

בהעדר הסכם ממון נכון להחיל את הכלל שמתווה ההסדר עפ"י סעיף 5 לחוק. היינו, איזון נכון ושווה של כלל נכסי בני הזוג, גם באם כוונתם של הצדדים היתה להפרדה רכושית, בייחוד כשמדובר בנכסי "המאמץ המשותף". תפיסה זו תואמת את משנתו של המלומד פרופ' שחר ליפשיץ, ולפיה: "ככל שמדובר על נכסי המאמץ המשותף, השיתוף מבוסס על עקרונות של צדק, הגינות מסחרית, מניעת ניצול ושוויון. אלה הם עקרונות נורמטיביים שאינם תלויים בכוונת הצדדים ובאורח חייהם. משום כך הם מצדיקים מודל שיתוף נוקשה, כמעט קוגנטי, המציב מגבלות קשות על החריגה משיתוף ונכון להחילו גם במצבים שבהם ברור כי הוא אינו משקף את כוונת הצדדים" (שחר ליפשיץ, "יחסי משפחה וממון: אתגרים", חוקים, גליון א' (2009) 227, 2611).

עורך דין לענייני חלוקת רכוש

היוועצות מוקדמת עם עורך דין מומחה לדיני משפחה העוסק ומתמחה בדיני חוק יחסי ממון וחוק הירושה, תאפשר גם לכם לבחון את זכויותיכם המשפטיות בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש במקרים של פירוד, גירושין או פטירת בן זוג או אדם בעל קרבה משפחתית אליכם.

ראה גם: גישור גירושין

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית