הקטינים, ילדיו הקטינים של בן זוגו, הוריו והורי בן-זוגו, ילדיו הבגירים ובני-זוגם, אחיו ואחיותיו שלו ושל בן-זוגו, בן משפחה. בשנת 1959 נחקק "חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)", הקובע את התנאים בהם אדם חייב בקצבת מזונות מול גורמים קרובים לו. מי הם אותם גורמים ומה ניתן לכל אחד מהם?

דין האישי – חוק לתיקון דיני משפחה ומזונות

במסגרת החוק, נקבע באופן מפורש כי מי כל מי שחל עליו הדין האישי – לא חל עליו החוק. כך למשל, אדם המשתייך לעדה מסוימת או לדת מסוימת (יהודי, מוסלמי, נוצרי ועוד) – כפוף לכללי הדת אליו הוא משתייך. זאת אומרת שהחוק חל רק על מי שמוגדר כחסר דת.

דמי מזונות לפי סוגי הקרבה

להלן הגדרת החוק לגבי מתן המזונות על פי סוג הקרבה לאדם וחובתו כלפיהם (שוב, על פי מי שלא חל עליו הדין האישי):

ילדיו הקטינים שלו ושל בן זוגו

על פי החוק, הוריו של הקטין חייבים במזונותיו בהתאם ליכולתם הכלכלית, ללא קשר לשאלה בידי מי מוחזק הקטין. בנוסף, קובע החוק כי אדם חייב במזונות ילדיו הקטנים של בן זוגו. יחד עם זאת, אומר החוק, מי שאינו חייב במזונות על פי הדין האישי החל עליו – יהיה חייב לשלם מזונות בהתאם לחוק בו אנו עוסקים.

חוק לתיקון דיני משפחה ומזונות

ילדיו הבגירים ובני זוגם

החוק המקורי קובע כי המזונות ניתנים על ידי האדם עד הגיעו של הילד לגיל 18, זאת אומרת, כל עוד הוא קטין. יחד עם זאת, בשל הנסיבות הייחודיות הנוהגות במדינת ישראל, בה ילדים בגיל 18 מתגייסים לצבא ועדיין לא עומדים ברשות עצמם – הוחלט להרחיב את החוק ולהחיל את תקופת החיוב בתשלום מזונות לפרק זמן ארוך יותר. לאחר הרחבת החוק, על האדם לשלם דמי מזונות לילדיו עד תום שירותם הצבאי בסדר גודל של 1/3 מסכום המזונות המקורי, וכן במידה והילד מחליט ללכת למסלול עתודה או ללימודים בשנים י"ג ו-י"ד.

בני משפחה נוספים

מעבר לילדיו של האדם, החוק מגדיר בני משפחה נוספים שזכאים למזונות באופן שונה. בטרם נפרט מי הם בשני המשפחה הנוספים, חשוב להדגיש כי על מנת שאדם יידרש לשלם מזונות לגורמים הללו, עליו לעמוד בשלושה קריטריונים. הראשון הוא שיש לו אמצעים כלכליים לספק את המזונות (לאחר שסיפק את צרכיו, צרכי ילדיו, בת זוגתו וילדיה הקטינים), השני הוא שבן המשפחה אינו יכול לספק את צרכיו באף דרך אחרת והתנאי השלישי הוא שבן המשפחה אינו יכול לקבל את קצבת המזונות מאדם אחר הנמצא בדרגה קרובה יותר אליו.

מדרג קבלת הזכאות לדמי מזונות הוא לפי הסולם הבא: בראש נמצאים הוריו של האדם והורי בן זוגו, לאחר מכן ילדיו הבגירים ובני זוגם, לאחר מכן נכדיו, סבו וסבתו שלו ושל בן הזוג ולבסוף אחיו ואחיותיו שלו ושל בן זוגו.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית