חובת השימוע לפני פיטורין החלה בזמנו במגזר הציבורי, אולם, בשנים האחרונות בשל פסיקה ענפה בנושא, הורחבה הזכות גם לגופים דו מהותיים (מעין ציבוריים) ואף למגזר הפרטי ולמעשה לכל בית עסק.

מקור חובת השימוע נובע מהזכות האלמנטרית בשיטת המשפט הישראלית לפיה יש לכל אדם את זכות הטיעון בטרם נגזר עליו גורלו. במקרה של דיני העבודה, המדובר בזכות של העובד לשמוע את הטענות המועלות כנגדו מבעוד מועד ולטעון לגופו של עניין כנגדן.

למרבה הפלא, חובת שימוע לפני פיטורין היא לא חובה הקבועה בחוקי העבודה במדינת ישראל, אלא היא פרי יצירתו של בית הדין האזורי לעבודה אשר קבע אותה כחובה מכוח הפסיקה.

מהו קיום שימוע לפני פיטורין כדין:

כל מעסיק המעוניין לפטר את העובד שלו, נדרש לזמן את העובד מבעוד מועד לפגישה, עליו לציין בפני העובד את סיבת הפגישה מבעוד מועד, על מנת שזה יוכל להתארגן בהתאם. לפגישה זכאי העובד להגיע עם עו"ד מטעמו, אשר יטען את טענותיו ו/או את תגובתו בפני המעסיק.

חשוב מאוד שהפגישה תהיה אמיתית ושההחלטה הסופית על הפיטורין לא תיפול בטרם הפגישה, צא ולמד, כי על המעסיק לאפשר לעובד לטעון את טענותיו לגופו של עניין, כאשר ישנו סיכוי אמיתי לכך שבסופו של יום הוא לא יפוטר ויוכל לשנות את "רוע הגזירה".

בשימוע עצמו, על המעסיק לפרוס בפני העובד את הסיבות אשר הובילו אותו למחשבה על פיטוריו, עליו לאפשר לעובד לטעון את טענותיו מהצד השני, ועליו לשקול בכובד ראש את החלטתו לאור טיעוניו של העובד. צא ולמד, כי הליך שימוע לפני פיטורין תקין יכול שיערוך למעלה מישיבה אחת עד אשר תיפול סופית ההחלטה בעניין הפיטורין.

באיזה מקרים לא חלה חובת שימוע לפני פיטורין?

ישנם מקרים ספציפיים, בהם לא נדרש המעסיק לקיים שימוע, בין היתר המדובר במקרי קצה, בודדים, אשר בהם פסק בית הדין הנכבד כי קיום שימוע לפני פיטורין איננו הכרחי.

המדובר על מקרים כגון מעילה באמון של עובד (גניבה לדוגמא), פיטורי עובדים כתוצאה מפירוק חברה ועוד.

מה קורה עם העובד סירב להופיע לשימוע?

כאשר זומן עובד לשיחת שימוע על פי הכללים הנהוגים המצוינים לעיל, והעובד סירב להופיע לשימוע ללא סיבה טובה (מחלה לדוגמא), הרי שבכך העובד למעשה וויתר על הזכות לקיום שימוע ולהשמעת טענותיו, עובדה אשר לא תאפשר לעובד לתבוע את זכותו שלו בעתיד.

מה קורה במקרה בו מעסיק מפטר עובד ללא קיום שימוע?

ובכן, כאמור, קיום השימוע הוא זכות שנפסקה בפסקי דין רבים והוכרה כזכות אלמנטרית של כל עובד ועובד בטרם פיטורין (להוציא חריגים בודדים). ככזו, כאשר היא אינה מתקיימת על ידי המעסיק, היא מזכה את העובד בסעדים ובתרופות אשר ייעודן לפצות את העובד ו/או להעניש את המעסיק על מחדלו.

הסעדים, נעים בין ביטול הפיטורין והחזרת העובד למשרתו במקרים מסוימים (בעיקר בגופים ציבוריים ו/או דו מהותיים) ועד קביעת פיצויים לחובת המעסיק בסכומים נכבדים. הכל בהתאם לנסיבות העניין.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

חובת שימוע לפני פיטורין

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית