עובדים זרים המגיעים להתגורר במדינת ישראל ועובדים בענפים השונים במשק באופן מסודר וחוקי, זכאים למגוון רחב של זכויות המתחלקות לזכויות תעסוקתיות, אישיות, סוציאליות וכן זכויות המקנות להם הגנה מפני ניצול פוטנציאלי. הנה סקירה חלקית אודות הזכויות הללו, לפי התחומים השונים.

זכויות תעסוקתיות – עובדים זרים

כל עובר זר זכאי לזכויות תעסוקתיות מאת מעסיקו:

 • חופשות – העובד זכאי לימי חופשה שנתיים, יום מנוחה שבועי, יום שבתון
 • שכר – השכר יהיה שכר מינימום (לפחות), העובד יקבל החזרי נסיעה וכן דמי הבראה שנתיים ותשלום עבור שעות נוספות
 • מגורים – המעסיק מחויב לדאוג לעובדיו הזרים למגורים הולמים למשך כל תקופת העסקתם, ועד ל-7 ימים לאחר סיום ההעסקה (אותם ניתן לנכות מהעובד)
 • הסכם עבודה – על כל התנאים המוסכמים בין הצדדים חובה להיכלל במסמך מסודר
 • סיום יחסי עבודה ופיצויי פיטורין – אם המעסיק מעוניין לפטר את העובד הזר, הוא מחויב לתת לו הודעה מוקדמת על כך, בהתאם לוותק של העובד. במידה והעובד צבר וותק של מעל שנה במקום עבודה אחד, מגיעים לו פיצויי פיטורים.
 • הגנה מפני ניצול של מעסיקים – מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית חוק המגן על עובדים זרים מפני ניצול ועבירות חמורות. במסגרת הצעת החוק, יוכרו עובדים זרים שחוו התעללות, סחר בבני אדם, עבודות כפיה או חיים בתנאי עבדות כנפגעים, וניתן לנקוט מול מעסיקיהם בהליכים פליליים.

זכויות סוציאליות

במסגרת הזכויות הסוציאליות המוענקות לעובדים זרים, יש כמה בולטות:

 • הפרשות עבור פנסיה – כל עובד זר זכאי להפרשות לפנסיה ועבור פיצויי פיטורים מהמעסיק, כשהסכומים זהים לחלוטין לסכומים המופרשים עבור עובדים ישראלים. בסיום עבודתם בישראל, יהיו רשאים העובדים הזרים לפדות את סכום הפנסיה שנצבר עבורם.
 • שחרור כספי פיצויים – המעסיק יפקיד מדי חודש כספים לביטוח הפנסיוני של העובד, אותם יוכל העובד הזר לפדות בתום תקופת עבודתו.
 • ביטוח לאומי – המעסיק חייב להעביר מדי חודש תשלומים למוסד לביטוח לאומי עבור כל עובד זר הנמצא תחת העסקתו, ובכך לבטח אותו באופן חוקי.

ספר זכויות עובדים זרים

זכויות אישיות

הנה מקצת מהזכויות האישיות המוענקות לעובדים זרים:

 • ביטוח רפואי – על כל מעסיק לבטח את העובד הזר שתחתיו בביטוח בריאות בסיסי (תושבי ישראל, לעומת זאת, מבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי) – כזה שעומד בתנאים המוגדרים בצו העובדים הזרים.
 • ילדי עובדים זרים – ילדיהם של העובדים הזרים מקבלים אף הם זכויות, כמובן. חוק חינוך חובה, למשל, חל על כל ילד מעל גיל 5 המתגורר במדינת ישראל לפחות 3 חודשים. בנוסף, ילדי העובדים הזרים יכולים להירשם לביטוח רפואי ממש כמו שמקבלים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי, דרך קופת חולים מאוחדת.

הפרה של זכויות העובדים הזרים היא עבירה פלילית – דעו את החוק, ועמדו בו במלואו.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית