מטרתו של המדריך פשוטה, לאגד אחת ולתמיד, במקום אחד פשוט נגיש ומסודר, את זכויות אישה בהריון, את כל הדקויות, של כל החוקים הקשורים והנוגעים לאישה במהלך הריונה, וכמובן לאחר הלידה. מה מותר , מה אסור, במה הזכויות תלויות, ועוד. חוקי העבודה בישראל השתכללו עם השנים ויצרו מנגנונים אשר מטרתם הגנה על האישה במהלך הריונה , ואף לאחר הלידה.

זכויות אישה בהריון, ושל אישה בטיפולי פוריות:

איסור לפטר עובדת בהיריון ובטיפולי פוריות – החוק קובע אקסיומה, לפיה אסור לפטר עובדת בהיריון. הכוונה היא, שהמחוקק יצר חזקה לפיה למעסיק אין שיקול דעת לפטר עובדת בהיריון, בכל שלב של ההיריון , אפילו בטרם ההיריון בשלב טיפולי פוריות, האיסור הזה תקף. מעסיק שירצה לפטר עובדת בהיריון, ייאלץ לפנות בפנייה מסודרת למשרד הכלכלה, במסגרתה ייאלץ להסביר בצורה מפורטת מדוע הוא מעוניין לפטר את העובדת , להוכיח שלא מדובר בפיטורים על רקע ההיריון, לעובדת תהיה כמובן זכות תגובה למשרד הכלכלה במסגרתה תוכל היא לפרט את הגרסה שלה לדברים. בסוף ההליך יחליט משרד הכלכלה האם הוא נותר היתר לפיטורי העובדת הגם שהיא בהיריון.

זכויות אישה בהריון

זכויות של יולדת טרייה:

 • זכות להיות בחופשת לידה בתשלום – ישנה זכאות להיות בחופשת לידה במשך 14 שבועות בתשלום מלא מהמוסד לביטוח לאומי (בתנאי שהיולדת עבדה במקום עבודה לפחות שנה בטרם הלידה).
 • עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, וילדו מיום 01.01.2017 ואילך, זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)
 • בנוסף, היולדת זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות בהם אין היא נדרשת לחזור לעבודתה (נתון לשיקול דעתה). המשמעות המעשית היא, שלאחר הלידה, העובדת תהיה בחופשת לידה בתשלום במשך 14 שבועות, לאחריהם, תוכל היא לבחור בין חזרה לעבודתה, לבין המשך חופשת הלידה במשך 12 שבועות נוספים, בהם תהיה היא בחופשת לידה ללא תשלום. לאחרונה תוקן החוק, ונקבע כי יולדת תהיה זכאית (יולדת שילדה לאחר 01.01.2017) לחופשת לידה בתשלום של 15 שבועות.
 • ראוי להוסיף ולציין, כי במהלך חופשת הלידה, ממשיכה העובדת לצבור את זכויותיה הסוציאליות על פי הוותק שלה בעבודה.
 • במידה והעובדת שבה אל עבודתה, עומדת לה הזכות לעזוב את מקום עבודתה בתוך 9 חודשים ממועד הלידה בכדי לטפל ביילוד, כאשר הדבר ייחשב כאילו היא פוטרה לעניין פיצויי הפיטורין. המשמעות היא שיולדת ששבה לעבודתה לאחר התקופה האמורה מעלה, תוכל לבחור לעזוב את עבודתה לצורך טיפול בתינוקה, מבלי לחשוש לזכותה לקבלת פיצויי פיטורין כאילו היא פוטרה.
 • איסור לפטר עובדת לאחר לידה – גם לאחר הלידה, אסור למעסיק לפטר עובדת בהיריון, אף לאחר חזרתה של הועבדת לעבודתה, אסור לפטר אותה לפחות 60 יום ממועד החזרה.
 • חופשת הלידה ניתנת לחלוקה בין בני הזוג, כך שחלק מהזכויות המתוארות כאן, ניתן לקבל באמצעות האב, ולאו דווקא האם.

חופשת לידה לגברים:

  • גברים רשאים לחלוק עם נשותיהם את חופשת הלידה, החל מהשבוע השביעי ללידה, בתנאי שהאישה זכאית לחופשת לידה ובחרה להעביר את זכותה לבן זוגה ולחזור לעבודה בעצמה.
  • במידה והאישה זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה, זכאי הבעל ל- 7 שבועות חופשת לידה.
  • במידה והאישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, זכאי הבעל ל- 14 שבועות חופשת לידה (בתנאי שהגבר עבד אצל אותו מעסיק שנה לפחות).

חופשת הלידה:

 • עובדת אשר לה וותק של שנה לפחות אצל אותו המעסיק, זכאית לחופשת לידה באורך 26 שבועות.
 • עובדת אשר לה וותק של פחות משנה אצל אותו המעסיק, זכאית לחופשת לידה באורך של 14 שבועות בלבד.
 • מתוך האמור, יהיה ניתן לנצל עד 7 שבועות לפני יום הלידה (על פי שיקול דעתה הבלעדית של האישה בהיריון).
 • במהלך חופשת הלידה היולדת זכאית לתשלום של דמי לידה לאורך 14 השבועות הראשונים לחופשת הלידה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • במידה ותחליט היולדת לנצל את חופשת הלידה המגיעה לה מעבר ל-14 השבועות, יתר התקופה תהיה ללא תשלום כלשהו. אולם, היולדת תמשיך לצבור זכויות סוציאליות עבור תקופה זו.
 •  מעסיק יהיה חייב לקבל את חזרתה של העובדת לעבודתה (בהתראה של שלושה שבועות), זאת במקרה של אי ניצול מלוא חופשת הלידה על ידי היולדת.
 • למעסיק אסור לפטר את העובדת , במהלך חופשת הלידה, וב- 60 הימים לאחריה.
 • יולדת שילדה תאומים, זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה עבור תקופה זו, על פי הפירוט הבא:
 • יולדת תקבל הארכה של – 3 שבועות נוספים מעבר ל-14 השבועות , עבור כל תינוק נוסף.

מי יכול ליהנות עם זכויות אישה בהריון:

 • נשים בהיריון או לאחר לידה.
 • גברים (על פי תנאים מסוימים, ראו בפרק המתאים), להם נולד ילד.
 • הורים מאמצים.
 • הורה במשפחת אומנה.
 • הורים מאם פונדקאית.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית