דיני העבודה בישראל הוא למעשה תחום משפטי העוסק בכל הסוגיות המשפטיות הנלוות לקשר המוגדר בחוק כיחסי עובד-מעביד. תחום משפטי זה מעוגן באמצעות מגוון רחב של חוקים שונים אשר חוקקו במדינת ישראל לאורך השנים , כאשר ייחודו של תחום דיני העבודה במדינת ישראל נובע בין היתר מעצם קיומן של ערכאות נפרדות העוסקות ומתמחות בתחום זה באמצעות בתי הדין לענייני עבודה.

מערכת בתי הדין לעבודה היא למעשה מערכת ייחודית של בתי דין אשר הוקמה בשנת 1969 מתוקף חוק בית הדין לעבודה. מערכת משפט זו עוסקות בערכאות שונות בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי של ציבור המועסקים במדינת ישראל והיא עוסקת בארבעה תחומים עיקריים: תביעות אזרחיות שעילתן סכסוכי עבודה בין העובד למעסיק, יחסי עבודה, סכסוכים הקשורים לתחום קופות הגמל וענייני ערעור על החלטת גורמים רגולטורים שבתי הדין לעבודה הוסמכו לדון בהן, לרבות, ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי.

מערכת בתי הדין לעבודה בישראל פועלת באמצעות שתי ערכאות מרכזיות, האחת, בתי הדין האזוריים שסמכויות השיפוט שלהן מקבילות לסמכויות השיפוט הניתנות לבתי המשפט המחוזיים (בישראל קיימים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה), והשנייה, בית הדין הארצי, המהווה למעשה ערכאות ערעור על פסקי דין אשר ניתנו על ידי אחד מחמשת בתי הדין האזוריים לענייני עבודה. בית הדין הארצי לעבודה הוא למעשה  הערכאה העליונה ולא ניתן לערער על פסיקותיו, אך יחד עם זאת, ניתן לעתור לבג"ץ כנגד פסיקת בית הדין הארצי.

הערכאות הנידונות בבתי הדין לעבודה

הערכאות השונות הנידונות בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, עוסקות במגוון רחב של נושאים הקשורים ליחסי עובד – מעביד וליתר התחומים הנכללים בדיני העבודה, לרבות, פיטורים והתפטרות, חוק שעות העבודה והמנוחה, שכר עבודה, תנאי העסקה, הסכמי עבודה, חופש העיסוק ועוד. במדינת ישראל מונהגים חוקי מגן המהווים למעשה חוקים המטילים חובה על מעביד לספק לעובדיו את תנאי העבודה המינימאליים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו, כאשר בין היתר הנושאים המוסדרים בחוקי המגן נכללים נושאים כגון: אורך יום ושבוע העבודה, הגנת השכר, הזכות לחופשה, דמי מחלה, גיל עבודה מינימאלי ועוד.

בדומה לכל תחום משפטי אחר, גם תחום דיני העבודה כולל בתוכו עשרות משרדי עורכי דין העוסקים ומתמחים בתחום דיני העבודה. השירותים המשפטיים המוצעים על ידי משרד עורך דין המתמחה בנושא כוללים בין היתר: מתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי בנושאים הקשורים להתפטרותו או פיטוריו של העובד, מתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי בנושאים הקשורים לתנאי ההעסקה של העובד, ייעוץ משפטי למימוש זכויות סוציאליות במקום העבודה, שירותי ייעוץ בכל הנוגע לעריכת חוזי עבודה, הסכמי עבודה קיבוציים וכדומה, מתן שירותי ייצוג בבתי הדין לעבודה, יישוב סכסוכי עבודה במסגרת הליכי גישור בין ציבור העובדים לציבור המעסיקים ושירותים משפטיים נוספים הקשורים לכל אחד מהחוקים הנכללים תחת תחום דיני העבודה במדינת ישראל.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

התפתחות דיני העבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית