מה קורה כאשר המעסיק "מוביל" את העובד להתפטרות? ומראה לעובד את הדרך החוצה בדרכים עקלקלות מבלי לפטר את העובד בפועל?

ובכן, לשאלה הזאת בדיוק נותן מענה סעיף בחוק פיצויי הפיטורין , לפיו, בתנאים מסוימים, אפילו שהעובד עצמו הוא זה שהתפטר, הדבר ייחשב כאילו המעסיק פיטר את העובד בכל הקשור לזכויותיו של העובד ולפיצויי הפיטורין שלו.

המשמעות הישירה היא, שכאשר התנאים מתמלאים, עובד שהתפטר בעצמו, ייחשב מבחינת החוק כאילו הוא פוטר על ידי המעסיק.

במאמר זה, אנו נעלה את התנאים המהווים מבחן לטובת "התפטרות בעקבות הרעת תנאי עבודה", מתי הרעת תנאים עולה כדי פיטורין, מתי מעסיק עובר את הגבול שמתיר לו הדין, וכן הלאה.

הרעת תנאי עבודה – מה התנאים?

הרעת תנאים במקום העבודה, הנו מצב, שבו מעסיק גרם לשינוי מהותי לרעה בתנאי עבודתו של עובד. עולה השאלה, מהי הרעת תנאים? מתי הרעת תנאים עולה כדי להתאים לתנאי החוק והפסיקה? האם כל הרעה היא הרעה מוחשית בתנאי העבודה ?

כבר בראשית הדברים, אציין, כי לא מדובר ברשימה סגורה וטכנית של פעולות , מדובר בפסיקה ארוכת שנים, שבמהלכה הוספו עוד ועוד אפשרויות וסוגים של הרעת תנאים בהן הכירה הפסיקה.

חשוב להבין, כי מדובר בתנאי סובייקטיבי לעתים, שמהווה הרעת תנאים אמתית ומוחשית כלפי אותו עובד ספציפי. ביו הדברים שיכולים להיחשב בתנאים מסוימים להרעת תנאים, ישנן האפשרויות הבאות: שינוי מהות ההעסקה , שינוי מתפקיד א' לתפקיד ב', שינוי מיקום העבודה, הורדת השכר, שינוי משרד לרעה, ועוד ועוד.

כאשר ישנה הרעת תנאי עבודה, העובד זכאי להשתמש בזכות של פיטורין בחזקת מפוטר?

כאשר ישנו מצב שבו ישנה הרעת תנאי עבודה אמתית, על העובד לבצע מס' פעולות בכדי שהתפטרותו תיחשבנה לפיטורין בשל הרעת תנאים.

ראשית, על העובד להתריע בפני המעסיק על כך שהפעולה אותה המעסיק מבצע מהווה עבור העובד הרעה מוחשית בתנאי העבודה. על העובד לתת למעסיק הזדמנות לתקן את דרכיו ולפעול בכדי לתקן את ההרעה. רק לאחר שנתן למעסיק זמן מה לתקן את ההרעה, על העובד להתפטר. עם זאת, מוטב שלא לחכות זמן ארוך מדי, שכן, באם העובד "מקבל על עצמו" את תנאי העבודה החדשים ולא פועל בזריזות להתפטרות, עלול העובד בכך לוותר על זכותו להתפטרות בשל הרעת תנאים , על כל המשתמע.

לאור העובדה שמדובר בתנאים מעורפלים ולא בשחור ולבן, ולאור העובדה שיש לפעול בצורה מפוקחת וברורה בכדי לקבל את הזכויות המגיעות לעובד על פי הדין, מומלץ בחום להתייעץ בעורך דין המתמחה בסוגיה זאת בכדי לא לעשות טעויות שיכולות לעלות מחיר גבוה.

ראה גם: עורך דין דיני עבודה

הרעת תנאי עבודה, כל התנאים והזכויות

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית