הסכם ממון לפני נישואין הוא הסכם בין בני זוג, אשר נחתם לפני נישואיהם ופותר סוגיות שונות הקשורות לענייני רכוש ויחסים שאינם רכושיים בין בני זוג ויכול להיות שימושי ברבים מצבים בחיים.
זוגות רבים פונים לעיתים קרובות להסכם נישואין, כאשר רכושם של בני הזוג שונה באופן משמעותי בגודלו, וכתוצאה מכך תרומות של כל אחד, למשל לדירה המשותפת, הופכת להיות לא שוויוניים.

במקרה זה ניתן לפנות אל עורך דין מקרקעין ולקבוע מראש בהסכם הנישואין כי המקרקעין שנרכשו בנישואין יהיה שייך לכל אחד מבני הזוג או חלקם של כל אחד. הסכם ממון ימנע סכסוכים במשפחה ויעזור להגן על עצמם במקרה של ניתוק היחסים, על מנת לצמצם את הנזק האפשרי לכל אחד מבני הזוג.

אין לשכוח שחובות של שני בני הזוג גם מחלקים. כלומר, גם אם הבעל לקח את ההלוואות והן קשורות אך ורק לפעילותו המקצועית, במקרה של אי תשלום, הבנק יהיה חייב גם באשתו. לכן כדאי לפתור גם נושא זה מראש.

הסכם ממון לפני נישואין אמור להיות בכתב, עליו צריכים לחתום שני צדדים ויש לאשר את ההסכם הנישואין בהרשות המוסמכת.

עניני רכוש בהסכם ממון לפני נישואין

אם ההסכם כולל התייחסות לענייני רכוש, כדי לתת תוקף משפטי להסכם, יש לאשר את ההסכם על ידי הרשות המוסמכת. אם ההסכם נחתם לאחר התקשרות הנישואין, זוג מחייב לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית משפט דתי שבסמכותו נישואין וגירושין.
אם החוזה נחתם לפני נישואין, יש לאשר את הסכם על ידי הנוטריון או במרשם הנישואין.

הסכם שלא כולל התייחסות לענייני רכוש וכספים

אם ההסכם לא מתייחס לענייני רכוש, צדדים לא חייבים לאשר אותו אצל רשות המוסמכת.
בכל מקרה מומלץ לאשר ההסכם בפני אחד הגורמים. כמו כן תמיד רצוי לאשר את ההסכם ממון בפני נוטריון שהוא גם עורך דין לענייני משפחה, שגם יכול לייעץ את הצדדים.

האם ניתן לערער הסכם ממון?

אם ההסכם אינה הוגן וחד-צדדי, בית המשפט לענייני משפחה ינסה לבחון את ההסכם ולוודא כי החותמים מבינים את משמעותו. הסכם ממון שנערך באופן לא הוגן מגדיל את הסיכוי בעתיד לערער על תוקפו ולנסות לבטל אותו. בתהליך אישור הסכם הנישואין, בית המשפט נוזף בצדדים אם ההסכם הנטען אינו עומד בעקרונות דיני החוזים.

אם ההסכם לא עומד בקריטריונים, צדדים יכולים לשנות אותו, למחוק סעיפים או להוסיף משהו. ראוי לציין כי הצדדים יכלים לתום על ההסכם גם אם הוא מפלה ולא סביר, כי קיים חופש החוזה. חשוב שבית המשפט יברר שהצדדים חתמו על ההסכם חופשי מרצון והבנה את תוצאותיו.
אם מסיבה כלשהי בן הזוג לא עשו הסכם ממון לפני החתונה, לא מאוחר לעשות זאת גם לאחר החתונה. תמיד עדיף לפנות לעורך דין שיוכל לייעץ ולערוך את ההסכם עם כל תנאים ודיוקים המשפטיים.

דיני משפחה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית