מזונות הינו תשלום לו נדרש אדם מסוים לשלם לבן משפחה עבור הוצאות המחיה. תשלום זה כולל בין היתר דמי מזונות ילדים בהם מחויב האב במקרים של פירוד מאם הילדים, מזונות לבן או לבת זוג ודמי מזונות בגירים המיועדים לצרכי קיום מחייתו של בן משפחה בגיר אשר איננו יכול לפרנס את עצמו.

מזונות ילדים

מזונות ילדים הינו תשלום חודשי קבוע וידוע מראש לו נדרש אב הילדים במסגרת הליכי פירוד וגירושין מאם הילדים. עד היום, תשלום המזונות הוטל בעיקר על האב וזאת מכיוון שעל פי הדין העברי המונהג בדיני המשפחה בישראל חובת האב לזון את ילדיו עד גיל 15 גם במקרים בהם הכנסות האם גדולות יותר מהכנסות האב. חובת התשלום בכל הנוגע למזונות ילדים נעשית לשני סוגי צרכי מחייה, האחד, צרכי מחייה הכרחיים (תשלום עבור מקום מגורים, קבלת טיפול רפואי, חינוך, כלכלה וכדומה), והשני, מחייה מדין צדקה (חוגי העשרה, נופשים, בילויים וכדומה).

הסכם דמי מזונות בתהליך גירושין

עורך דין בזמן חתימה על דמי מזונות

בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) המונהג במדינת ישראל לצרכי הסדרת נושא מזונות ילדים, הוגדרו שלוש שכבות גיל שונות שלכל אחת מהן התייחסות שונה בנוגע לחובת דמי המזונות.

הקבוצה הראשונה כוללת ילדים מגיל לידה ועד גיל 6 ובה קיימת חובת תשלום דמי מזונות על אב הילדים לשני סוגי צרכי המחייה (הכרחי ודין צדקה).

הקבוצה השנייה כוללת ילדים מגיל 6 ועל גיל 15 ובה האב נדרש לשלם את מלוא צרכי המחיה ההכרחיים ואילו צרכי דין צדקה נחלקים שווה בשווה בין דמי מזונות מהאב לבין דמי מזונות מהאם.

הקבוצה השלישית כוללת ילדים מגיל 15 עד גיל 18 ובה חובת תשלום דמי מזונות ילדים מונהגת רק על צרכי דין צדקה והיא מתחלקת באופן שווה בין האב לאם.

מזונות מעל גיל 18

מכיוון שבמדינת ישראל מוחל חוק הגיוס על נערים ונערות בני 18, הוחלט בשנת 2000 להאריך את תקופת חובת דמי המזונות מגיל 18 לגיל 21 וזאת מכיוון שלאורך תקופת השירות הצבאי, ילדיהם של הזוג הגרוש אינם יכולים לפרנס את עצמם. לאורך תקופה זו, חלה חובת תשלום דמי מזונות בגובה שליש מהסכום אותו שילם האב לילדיו במהלך תקופת השתייכותם לקבוצת הגיל השלישית (15 עד 18).

מזונות בן סרבן

ילד הזכאי לקבלת דמי מזונות עלול לאבד את זכויותיו במקרים בהם הוא מוכרז כילד "מורד" המזלזל באביו ואף מגיב אליו בתוקפנות ו/או במקרים בהם הילד מוכרז בן סרבן המסרב להיפגע עם אביו בהתאם להסכם הסדרי ראייה. יחד עם זאת, חשוב לציין ולהבהיר שההחלטה בדבר ביטול דמי המזונות (במלואם או בחלקם) הינה בסמכות בית המשפט לענייני עבודה ו/או בתי הדין הרבניים בלבד והיא תתקבל אך ורק במקרים בהם בית המשפט ישתכנע שהסיבות אשר הובילו לכך שהבן "מורד" באביו או מסרב להיפגש עימו, אינן קשורות להתנהגות האב.

ראה גם: גישור גירושין | אזרחות ישראלית לבן זוג

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית