על פי החוק במדינת ישראל, בני זוג המעוניינים להתגרש, עושים זאת על פי השתייכותם הדתית: מוסלמים יתגרשו בבית הדין השרעי, נוצרים בבית הדין הנוצרי, יהודים בבית הדין הרבני ועוד. אך מהו הדין במקרה של זוגות מעורבים מדתות שונות? כיצד מתבצע אז הליך התרת הנישואין? איזו ערכאה משפטית היא המוסמכת לדון בעניינם?

גירושין של זוגות מעורבים כאשר אחד מבני הזוג יהודי

בית הדין הרבני אינו מוסמך לדון בגירושין ולקיים הליך התרת נישואין כשרק אחד מבני הזוג יהודי, אלא אך ורק במקרה בו שניהם משתייכים ללאום יהודי, מבחינה דתית או עדתית. גם אם בני הזוג המעורבים החליטו שהם מעוניינים לערוך הסכם גירושין ולקיים את התהליך בבית דין רבני – הם לא יוכלו לעשות זאת.

פניה אל בתי דין רלוונטיים

כדי לשלול את הליך הגירושין בבית דין דתי כלשהי, יפנה בית הדין אל בתי הדין הרלוונטיים לבני הזוג במטרה להבין האם ההליך צריך להתבצע אצלם, וכן על מנת לאפשר לכל אחד מבני הזוג להינשא מחדש בעתיד. במקרה בו בני הזוג הם חסרי דת, אין צורך לפנות אל בית דין דתי, וניתן להמשיך את התהליך בבית המשפט.

אם כן, מה עושים?

בית המשפט לענייני משפחה הוא הגוף המוסמך לדון בהליך הגירושין של בני זוג מעורבים, ולא ערכאה דתית כלשהי – לא בית הדין הרבני, לא הנוצרי ולא בית דין שרעי. כיצד מתבצע התהליך ומה קורה במהלכו?

5 שלבים להתרת נישואין:

הגשת בקשה לבית המשפט

בקשה להתרת נישואין צריכה להיות מוגשת אל בית המשפט, והוא בתורו יקבע מהי הערכאה המשפטית הרלוונטית המוסמכת לדון בנושא. חשוב להדגיש כי התהליך מתקצר משמעותית כשיש הסכמה בין הצדדים, ולכן רצוי להגיש את הבקשה תוך תיאום משותף.

צירוף מסמכים

אל הבקשה יש לצרף מסמכים המראים כי בני הזוג שייכים לדתות שונות או שאינם משתייכים לאף דת, כמו גם מסמכים מאת קרוביהם אודות הקשר המשותף.

גירושין של זוגות מעורבים

במקרה של חתונה אזרחית

במקרה של נישואים אזרחיים, כאשר אחד מבני הזוג יהודי, יצטרך בית הדין הרבני לבחון את תקפות הטקס וכיצד התבצע כדי לאפשר להם להינשא שוב בעתיד על פי היהדות, אם ירצו. לאחר שבית הדין הרבני יקבע כי הטקס האזרחי שעברו בני הזוג אינו מוכר על פי היהדות, יוכלו להמשיך את ההליך בבית המשפט.

השלמת ההליך

כשההליך מושלם בבית המשפט, הוא ינפיק תעודת התרת נישואין רשמית מטעמו, שתאפשר לכל אחד מבני הזוג להינשא מחדש כשיחפצו, ויתירו אותם לכל.

במקרה של נישואים מעורבים, יש לדון בערכאה המשפטית הכללית – חילונית, לאחר שלילת ההשתייכות הדתית בכל אחד מבתי הדין הדתיים.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית