אם אדם רוצה להתחתן כדת משה וישראל במדינת ישראל אך לא נולד בה או שהוריו נולדו או נישאו מחוץ למדינה – עליו לעבור הליך הנקרא "בירור יהדות". במסגרת ההליך הזה, הנחשב להליך משפטי המעוגן בהלכה היהודית, מוכיח היהודי את יהדותו.

כיצד נקבע ההליך ומדוע?

הנישואים על פי דת משה וישראל מבוצעים על ידי רב המוסמך על ידי המועצה הדתית בישראל. סמכותו של הרב היא לקדש את בני הזוג, והסמכות ניתנת לו על ידי הרבנות הראשית לישראל. אך בטרם יגיעו אל מעמד החופה, על שני בני הזוג להוכיח שהם אכן משתייכים ללאום היהודי. במקרה שמדובר בשני בני זוג ילידי הארץ המסוגלים להוכיח את יהדותם בקלות דרך הבאת תיק הנישואין של הוריהם – הדבר פשוט וברור, אך ישנם מקרים אחרים, אודתם נפרט מיד, בהם המצב אינו פשוט כל כך.

החוק במדינת ישראל מאפשר לקרובי משפחה שאינם יהודים אך יש להם קרובים יהודים לעלות לישראל. במקרה זו ובמקרים אחרים בהם יש ילידי חו"ל המבקשים להינשא בארץ, הם נדרשים לתהליך הוכחת יהדותם. הליך זה עשוי להיות סבוך, במיוחד עבור יהודים שקשה להוכיח את יהדותם.

בעקבות חוסר אחידות של רשמי הנישואין והבאת התעודות השונות, הוצא חוזר מנכ"ל בשנת 2000, שמטרתו היא להסדיר את הנושא באופן אחיד. במסגרת החוזר, מחויב כל מי שעלה מחו"ל ואינו מחזיק בתעודת נישואין "יהודית" של הוריו – חייב לעבור בדיקה בבית דין, או בוועדה מיוחדת לבירור יהודית שהוקמה בירושלים. בהמשך לחוזר הזה, בשנת 2010 נוספו אליו הסתייגויות נוספות שקבעו כי גם כל מי שהוריו נישאו בהליך שאינו מוכר על ידי הרבנות בישראל מחויב בבירור יהדות.

כיצד מתבצע בירור יהדות ?

במסגרת הבירור, יש להציג מסמכים רשמיים:

  1. תעודת לידה מקורית של המועמד, של של אחיו ואחיותיו, אמו ושל סבתו מצד האם.

  2. תעודת נישואין או גירושין של אמו ושל הוריה.

  3. תעודות לידה ופטירה של סבתו של המועמד מצד האם.

  4. צילומים בתי הקברות בהם בני משפחתו של המועמד קבורים.

  5. מסמכים שונים המוכיחים את יהדותו של המועמד, דרך מוסדות רשמיים בחו"ל – בתי הספר, ועד הבית ועוד.

חשוב לציין שלא את כל המסמכים יבקשו בוודאות. את המסמכים המופיעים בסעיפים 1-3, יחד עם זאת, חובה להציג בכל מקרה.

בירור יהדות והוכחתם, הכיצד

בספר אבן העזר מופיעים עקרונות המציינים כיצד מתבצע בירור היהדות ועל מה הוא מסתמך. בנוסף למובא בספר, גם הרב משה פיינשטיין פעל רבות בנושא בירור יהדות. על פי שני המקורות הללו הוגדרו שלושה פרמטרים על פיהם קובעים יהדות (שניים מתוך שלושת המרכיבים מספיקים):

  1. רישום לאום יהודי בתעודות השונות

  2. המועמד נושא שם יהודי מובהק

  3. המועמד מכיר את השפה העברית ובקיא במסורת היהדות.

כדי להינשא כדת משה וישראל במדינת ישראל, מקרים מסוימים מחייבים הוכחת יהדות ובירור יהדות.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית